// Вие четете...

Мъдрости от миналото

Кога човек е пророк?

НАСРЕДИН И КЛОНА.

Насредин сечал с брадва клон, седейки на края му. Минувач му казал:
-Ти си полудял! Ако отрежеш този клон, ще паднеш на земята.
Насредин отвърнал:
– Върви си по пътя! Какво знаеш ти? – и продължил да сече.
Когато клонът бил отрязан, Насредин паднал с него на земята. Той веднага скочил и хукнал след минувача, говорейки си:
– Оказва се, че този човек е пророк, трябва да го питам, колко дълго ще живея.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар