// Вие четете...

Животните и растенията

Кога и изведнъж ли е възникнал в това количество кислородът?

Повечето изследователи обясняват присъствието на кислорода в атмосферата с установилите се на Земята стотици милиони години благоприятни условия за фотосинтеза. Някои от тях изказват мнение за еволюционното развитие, постепенното натрупването на кислорода в атмосферата. Още през декемврийската епоха на Земята са съществували многоклетъчни организми, които използвали за своето развитие кислорода, съдържащ се във въздуха. Следователно още преди 500 млн. години масата на кислорода в атмосферата е представлявала една трета от сегашните му количества, чийто маса постепенно е продължила да се увеличава. В следващите епохи е имало няколко спада и няколко повишения на количествата кислород, които са регулирали развитието на живота в природата.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар