// Вие четете...

Свойства на морската вода

Кога започва топенето?

Топене на морския лед.

Топенето на морския лед основно зависи от интензивността на слънчевата радиация и от отразяващата способност на неговата повърхност, като правило ледът е покрит със сняг. Прекратяването на нарастването и топенето на леда обикновено възниква преди температурата на въздуха да се повиши до точката на топене. При топене на морския лед (в районите с по-голяма соленост на водата) едновременно протичат два взаимно противоположни процеса, разтапяне на повърхностния и замръзване на долния слой на леда.
Ледът нараства отдолу тъй като стичащите се надолу води вследствие на топенето замръзват при достигане на по-тежката и по-хладна вода намираща се непосредствено под леда.
При температура на въздуха, близки до 0ºС, повърхността на леда се прекристализира, става не прозрачна и се оцветява в бяло.
Първите признаци за намаляване на здравината на морския лед, предхождащи началото на неговото топене, в близост до неговата повърхност се появяват, доколкото това са първите огнища, около които започва топенето, се появяват капки на разсол. Това е разбираемо, тъй като водата е по-малко прозрачна за топлинните лъчи, от колкото ледът и следователно се нагрява по-бързо. Разсолът поглъща топлината, разтапя леда и постепенно се стича надолу, вследствие на което в слоя лед се появяват множество каналчета. Водата протича по тях под леда и става причина за конвективни движения, способстващи ускорението на неговото топене. Под действието на топлината в мехурчетата въздух в леда се образува пара, която също способства за по-интензивното разрушаване на леда.
Вследствие на топенето, стичащата се вода преминава през леда и изменя неговата здравина и структура по същия начин, както при намокрена бучка захар. Без да изменя съществено своите размери ледът става изключително хрупкав и лесно се разпада при натиск.
Иглообразния (прозрачния) лед през пролетта се разпада отначало на стълбовидни парчета (призми), явяващи се, като много кристален лед, а по нататък – на плоски ледени пластини (игли). Структурното разрушаване на такъв лед започва с появата в него на нишко подобни бели жилки (капиляри) преминаващи през цялата му дебелина.
Мътния лед при топене образува рохка маса шуплеста структура. Процесът на разрушаване на такъв лед върви по-бавно, отколкото прозрачния. Слоестия лед се топи бавно и се задържа за по-дълго от прозрачния.
Морския лед, до тогава, докато той остане солен не се дели на кристали при топене. След измиване на разсола, опреснения морски лед, подобно на пресния, прозрачния лед, придобива иглообразна структура или се разпада в повърхностния слой на не големи зърна с неправилна форма, напомнящи баластра.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар