// Вие четете...

Свойства на морската вода

Кога замръзва морето?

Ледообразуване в моретата в умерените ширини.

В тези ширини ледената покривка представлява сезонно явление. В открития океан на ширини по-малки от 60º (северна и южна) морския лед няма голямо значение, но за такива акватории, като Азовско, Охотско и Балтийско море той играе изключителна роля.
Процесът на замръзване на солена вода със соленост до 24,695 ‰ протича по същия начин, както при прясната вода. Водата в началото достига температурата на най-голяма плътност при дадената соленост, а след това точката на замръзване. В този случай температурата на водата по-ниско от термоклина ще бъде равна на температурата на максимална плътност, тоест ще бъде различна в зависимост от солеността.
При соленост 24,695 ‰ температурата на замръзване и температурата на най-голяма плътност се изравняват, и е равна на – 1,332ºС. При соленост по-голяма от 24,695 ‰ температурата на най-голяма плътност е по-ниска от температурата на замръзване, вследствие на което замръзването на водата протича по различен начин от този на прясната вода, при това само част от солта преминава в леда, образувал се от морската вода. Останалата част се стича обратно във водата и във вид на разсол, увеличавайки солеността, а следователно и плътността на водата. Това обстоятелство от една страна способства за поддържането и усилването на конвекционното движение и с това задържа замръзването, а от друга е необходимо по нататъшно понижение на температурата, тъй като с увеличаването на солеността се понижава температурата на замръзване. Поради това замръзването на морската вода не потича при еднаква температура, а при понижаваща се.
В моретата на умерените ширини, както и в пресните води, протича процес на образуване на дълбочинен и дънен лед. За това е необходимо някакво преохлаждане и премесване на водата, което да осигури топло отдаване.
Интензивното образуване на дънен лед се наблюдава в Азовско и Балтийско море. Известни са случаи, когато в началото на зимата в Балтийско море корабите се оказват обкръжени от огромни количества лед, внезапно издигнал се от дъното на морето. Притежавайки голяма подемна сила, дънния лед не рядко изнася на повърхността на водата големи парчета от грунда, камъни, котви и други предмети.
Образуването на дълбочинния и дънния лед в морето, както и в прясната вода, така и в морската се прекратява, когато на повърхността се образува плътна ледена кора, задържаща загубата на топлина от водата.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар