// Вие четете...

Календарът на българите

Китайски ли е зодиака?

„Изгубеното време не може да се върне.“

Зодиака – системата от 12 съзвездия.

Не е сигурно дали древните китайци са заимствали 12-тичната бройна система от месопотамците, но е сигурно, че до първите няколко века на н.е., китайците не са познавали зодиака, т.е., системата от 12 съзвездия, в които пребивава всяко едно подвижно небесно тяло – планета.
Представата за 12-те зодиакални съзвездия възниква в Месопотамия, Иран и Индия и става достояние на китайците едва в началото на н.е. с посредничеството на някакъв, неустановен засега, средноазиатски ирански народ, тоест народ родствен на прабългарите (а защо не и самите прабългари – да подкрепим оптимизма си с бронзовата розета от Плиска и с известното почитание на прабългарите на Слънцето и Месеца към прабългарските богове планети). Едва след това китайците са започнали да свързват 12-те животински названия в 60-годишния си календарен цикъл с 12-те зодиакални съзвездия по Еклиптиката – небесния път на Слънцето, Месеца и 5-те видими с просто око планети. Така 12-те китайски животински названия на дни и години вече стават и китайски названия на небесни съзвездия, подредени по Еклиптиката.
Особено важно е това, че след като научават за Зодиака, китайците свързват началото на техния 12-тичен цикъл от животински названия (Мишка) с онова зодиакално съзвездие, което (приблизително) съвпада със зимното слънцестоене. По-нататък ще видим, че този блестящ избор фактически повтаря направения преди 2000 години от древните китайци избор на 12 животни в зависимост от ролята на самите животни в отделните годишни сезони.
Друг е въпросът кога възникват названията на отделните елементи на декадата и дузината. Елементите на декадата си имат свои древни названия и по-късно (IX – VIII-ми век пр. н. е.) те са свързани с т.н. „основни природни елементи – земни клони“ – дърво, огън, земя, метал и вода. Начинът на подреждане на тези елементи се обяснява с това, че всеки предходен елемент поражда стоящия след него. Например, водата поражда дървото, дървото поражда огъня, огънят поражда земя (пепел), земята поражда метала и т.н. Данните за това, кога се налагат животинските названия на елементите от 12-тичния цикъл и защо е избран такъв ред от животни са противоречиви. Сигурно е обаче, че това е станало преди II-ри век пр. н.е., когато китайския календар придобива окончателен вид. Най-вероятно, подобно на названията от декадата, тези названия са също много древни и оригинално китайски.
Трудно е да се повярва на някои хипотези, че тези названия са възприети от съседни чергарски народи в по-късно време. По-скоро обратното е вярно, съседните народи възприемат цялостно или частично китайските календарни понятия, като в много случаи ги калкулират на своя си език, без да променят същността и подредбата на елементите от двете циклични системи.
Съгласно множество данни, това възприемане става в периода VI – VII-ми век сл.н.е., което е с около 8 века след като китайската календарна система добива завършен вид в самия Китай. Това всъщност е периодът на възникване на множество нови държави около Китай (Япония, Корея, Тюркския каганат, Виетнам), в които се е породила нужда от точни календарни измервания. По-ранните хуни (III – II-ри век пр. н.е.), които са предци на тюрките, са прониквали многократно в Китай с цел грабежи, но не са имали трайна държава и съответно нужда от точен календар. Изтласкани от китайците на запад, те достигат след три века Европа, където отново създават военно – племенна организация от грабителски тип без да оставят сведения за точен календар.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар