// Вие четете...

Животните и растенията

Кислородът на нашата планета.

Колко кислород и органични вещества създава растителността на нашата планета?

Ежегодно растителността от която приблизително на 90% са водорасли и едноклетъчни (зелени) в океаните има обща маса около 100 млрд. т органични вещества и отделя около 145 млрд. т кислород. При което растенията усвояват около 200 млрд. т въглероден двуокис.
Горепосочените цифри трябва да се възприемат, като приблизителни. Така, по други разчети, количеството кислород, отделяно от растенията, представлява на 200 млрд. т. Разходът на кислород при дишане на растенията и животните е на малко по-малък от неговия приход. В настоящия момент на Земята съществува положителен кислороден баланс.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар