// Вие четете...

Животните и растенията

Кислородът и животинския свят.

Как се е изменял животинския свят на Земята с измененията на кислорода във въздуха?

На този въпрос може да се отговори само с предположения, базирайки се на данните от геологията, палеонтологията и на нашите представи за потребностите от кислород на живите организми. Известно е например, че подвижните организми разходват повече кислород от другите, за които е характерно повече енергийни загуби. Най-много кислород разходват птиците, малко по-малко – наземните животни и най-малко – водните животни, тъй като във водата земното притегляне е сравнително по-малко. Топлокръвните животни употребяват повече кислород в сравнение със студено кръвните, а при равни условия големите животни се нуждаят от повече кислород, от колкото по-малките. Може да се предположи, че при първото повишение на кислорода гръбначните животни са излезли от водата и са се установили на сушата, а при спадане съдържанието на кислорода много от тях са измрели. При следващото покачване на кислорода са възникнали бозайниците, а още по сетне са възникнали птиците – употребяващи значително количество кислород, заради огромния разход на енергия при полет.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар