// Вие четете...

Атмосфера

Как се разпределя температурата в почвата.

„Ако не искаш да се заблудиш – разглеждай, ако не искаш да сбъркаш – разпитвай.“

Вертикално разпределение на температурата в почвата.

Температурата на почвата в определени моменти се понижава с дълбочината при положителен радиационен баланс на земната повърхност (по-често през деня) и расте при отрицателен (по-често през нощта). Средната денонощна температура на почвата с дълбочината се понижава през лятото и расте през зимата, в преходните сезони (пролет и есен) се наблюдава много по-сложно разпределение на средно денонощната температура с дълбочината.
На вертикалното разпределение на температурата в почвата съществено влияние оказват растителната и снежната покривка. Растенията, поглъщайки част от слънчевата радиация, през деня намалят притока на топлина към почвата, а през нощта намаляват ефективното излъчване от нея. През лятото, когато основна роля в нагряването на почвата играе пряката слънчева радиация, почвата под растителността на всички дълбочини се оказват по-хладни в сравнение с оголените.
През зимата, когато преобладаваща роля играе излъчването, почвата под растителността е по-топла в сравнение с оголената, но през зимата основна роля в формирането на топлинния режим на почвата играе снежната покривка. Снегът силно отразява слънчевата радиация и в същото време излъчва почти, като черно тяло дълго вълнова радиация. По тази причина радиационния баланс на повърхността на снега, като правило е отрицателен. Под влиянието на радиационните загуби на топлина повърхността на снега силно се охлажда. В същото това време снегът притежава малка топло проводимост, увеличаваща се с увеличаване на неговата плътност.
Вследствие на малката топло проводимост температурата вътре в слоя сняг рязко се повишава с дълбочината. В резултат температурата на повърхността на почвата под снега е винаги по-висока в сравнение с температурата на не покритите със сняг части.
Снегът предпазва почвата от дълбоко замръзване. Денонощните колебания на температурата в снежната покривка проникват на малки дълбочини (20 – 30 см).
През пролетта в противоположност на зимата снегът оказва охлаждащо влияние на почвата. Постъпващата към повърхността на снега топлина през пролетта се изразходва за неговото топене и изпарение, вследствие на което температурата в близост на повърхността на снега се задържа около 0°С, тогава, когато температурата на оголените участъци от почвата и на въздуха може да бъде значително над нулата.
При наличие на гора се образуват два действащи слоя, първия в короната на дърветата, а втория в почвата. Многообразието на вертикално разпределение на температурата вътре в растителната покривка може да се сведе до няколко типа, които се определят основно от гъстотата на растителността и височината на разположение на слоя зелена маса.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар