// Вие четете...

Чиста вода

Как се разпределя водата в живия организъм?

„Трудът храни човека, а безделието го разваля. Трите задължения на безделника са: да яде, да спи, да се кара с умния.“

Как се разпределя водата в живия организъм?

Когато човекът се е развил от възникналите във водата живи организми, той е наследил от тях и зависимостта от живото поддържащите качества на водата. Относно значението на водата за живите организми, включително и за човешкия, за възникване на живота в солените океански води до последващото приспособяване към сладководните басейни, нищо не се е променило.
Когато се развива животът на сушата и живите същества започват да се движат далеч от непосредствената близост с водните басейни и дори да преминат извън границите на живота си като амфибии, за да може видът да продължи да живее е трябвало постепенно да бъде създадена подобрена система за поддържане на водния баланс в организма. Това постепенно приспособяване към преходно обезводняване, по-късно продължава да бъде наследявано, като добре функциониращ механизъм на нашето тяло и днес този механизъм образува инфраструктурата на всички важни системи в човешкия организъм.
За живелите по-рано във водата животински видове това приключение на преминаване на границите е представлявало огромен стрес, защото е съществувала опасност буквално да се изсушат. Този стрес е довел до възникване на физиологични регулационни механизми, които да се намесват в случаите на силно обезводняване. Това се е пренесло и при хората, при стрес те също използват точно такива механизми. Този процес обхваща на първо място стриктното разпределяне на водните запаси в организма. Ако възникне основание да се счита, че водните запаси за непосредствените нужди на организма са ограничени, комплексната система се заема с регулирането на наличните резерви в организма.
Този комплексен процес на разпределяне на водата, извършващ се на различни равнища, продължава дотогава, докато организмът даде недвусмислен сигнал, че в него вече има достатъчно количество вода. И тъй като циркулиращата в тялото вода контролира всички функции на организма и прави въобще възможно протичането на всички процеси в него. Целенасоченото разпределяне е единствената възможност да се снабдяват с вода и разтворените в нея вещества онези органи, които по възможност трябва първи да се справят със стреса. Този механизъм постепенно се е налагал все повече като средство за оцеляване в борбата с естествените врагове и още е валиден, разбира се в преносен смисъл и в нашето модерно общество.
Тук във фазата на разпределяне на водата в организма е неизбежно строгото контролиране на някои функции с цел за тях да не се изразходва по-голяма част от полагащата им се вода. Това се отнася за всички органи. В системата за разпределяне на водата мозъчните функции имат предимство пред всички останали системи, теглото на мозъка съставлява едва 1/50 от теглото на цялото тяло, но той получава 1/5 от циркулиращата в тялото кръв. Ако в системата за регулиране и разпределяне на водата е необходимо определянето на норма, в организма има и специални алармени сигнали, които показват в коя част на тялото водата е недостатъчна. Това прилича на радиатора в лекия автомобил, който започва да изпуска пара, ако охладителната система прегрее.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар