// Вие четете...

Въпроси за времето

Как се предсказва явлението димка?

Димките са явление, имащо същата природа на произход, както и мъглите. Димките могат да бъдат влажни, когато капките влага са в изобилие и мразовити при наличие на ледени кристал. При нея прозрачността на въздуха се влошава, но не толкова силно, както при мъгла.
Хоризонталната далечина на видимост остава по-голяма от 1 км, но не превишава 10 км. Различието между димка и мъгла е чисто количествено, в интензивността на замътеност на въздуха от продуктите на кондензация или сублимация на водната пара.
Във всеки случай образуването на димка се съпътствува с прихода на влажен въздух, охлаждащ се от земната повърхност по една или друга причина. Това опростява задачата за нейната прогноза, тъй като на практика трябва да бъде определен типа на въздушната маса в интересуващия ни район. Разбира се, че да бъде определена конкретната далечина на видимост при димка е сложна задача, тъй като тя може да се колебае в широки граници.
При струпването във въздуха на определено количество аерозолни тела (континентална пепел или индустриални примеси), се образува така наречената суха мъгла. Сухата мъгла и индустриалната димка нямат никаква връзка с процесите на кондензация на водната пара.
Ако, обаче едновременно с това се наблюдава приземна инверсия на температурата, тоест въздуха в приземния слой се окаже по хладен от този на някаква височина, видимостта забележимо се влошава, тъй като за инверсията е присъщо попадналите във въздуха примеси да се задържат, създава условия за увеличаване на тяхната концентрация.
За да бъдат предсказани тези явления, осен че е необходимо да се отчита типа на въздушната маса, трябва да се вземе под внимание и да се отчита очакваното вертикално разпределение на температурата, направлението на вятъра, които може от своя страна да пренесе индустриално замърсен въздух.
Предсказването на тези явления не е особено трудно, но да бъде предсказана тяхната интензивност и свързаната с това видимост е почти невъзможно.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар