// Вие четете...

Въпроси за времето

Как се предсказва времето?

За решаване на задачата за предсказване на времето съществуват няколко метода, но на практика нито един от тях не дава точно решение за предсказването на всички метеорологични величини и явления, характеризиращи състоянието на времето. Времето може да се предсказва по местни признаци, синоптични методи и по метода на цифровото моделиране. Всеки метод има своите недостатъци и своите предимства, своя специфика за използване, и свои възможности за удовлетворяване на нужната за потребителите с прогностична информация.
Изготвят се прогнози, както за общо ползване, така и специални прогнози с отчитане на специфичните дейности на хора в различни професии. Прогнозите за общо ползване съдържат минимално количество информация за очакваното състояние на времето. Специалните прогнози се отличават с по-голямата си детайлизация и конкретност за отделни метеорологични величини, представляващи най-голям интерес за потребителя.

Как се предсказва времето по местни признаци?

За да може да се състави прогноза за времето по местни признаци е необходимо преди всичко вярно да бъде оценен неговия характер в дадения момент. За тази цел е необходимо наблюдателят добре да разгледа небето от позиция от която може да вижда и хоризонта. Състоянието на небето, има ли или отсъстват облаци, може да подскаже за това дали времето се определя от влиянието на някаква въздушна маса или се определя от атмосферен фронт. Направлението и скоростта на преместване на облаците, а също така и приземния вятър ще помогнат да се уточни в коя част на баричната система (циклон, антициклон или периферен участък, падина или гребен) се намира в дадения момент наблюдателят. Ако той има под ръка барограф или барометър – анероид може да види баричната тенденция с което ще е в състояние да определи метеорологичната обстановка и мислено да си представи по нататъшното й развитие и произтичащите от това промени в състоянието на времето. За вътрешно масовото състояние на времето определящ ще бъде неговия, характерен за сезона, денонощен ход. За състоянието на фронтално време е необходимо да се знае, какъв е фронта и какво той носи със себе си. За потвърждение на своите изводи наблюдателят трябва да потърси потвърждение и в другите известни признаци за предсказване на времето, като състояние на небесните светила, окраска на хоризонта, типичните облаци – предвестници на валежи, бури, студен или топъл фронт. Наблюдателят трябва да използва за своя анализ всички признаци, включително такива, като миризми, поведение на животни, състояние на водоеми и т.н. За бъдещото състояние на времето трябва да се съди с използване на целия комплекс известни признаци и колкото повече от тях подсказват за едно и също състояние на времето, толкова по-уверен може да бъде наблюдателят, че е на правилното съждение.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар