// Вие четете...

Климат

Как се определя класификацията на климата?

Класификация на климата.

Има няколко класификации на климата: строго научна и подробна класификация за цялото земно кълбо; класификация за отделни географски райони и даже за отделни страни. Най-опростената и известна класификация от която се ползват болшинството хора, независимо, че не е официална призната и не се отличава с пълнота е следната: климатът се определя като студен, умерен и горещ – по режима на температурата, освен това, всяка от тези три разновидности в зависимост от валежите, климата може да се определи, като морски (влажен с равномерен ход на температурата) или континентален (сух с резки колебания на температурата). Тази опростена класификация е доста приблизителна и не обхваща много важни климатични особености. В основата на научната класификация на климата лежи отново режима на температурата и степента на влажност, като се отчита ландшафта, циркулацията на атмосферата и радиационния баланс.
С какво се характеризира средиземноморският климат?
Средиземноморският климат е умерено топъл със сухо лято. Този тип климат по западното крайбрежие на континентите се определя, като субтропически. За такъв климат е характерно зимата да е мека със значителни количества валежи и относително сухо и достатъчно горещо лято. През зимата може да вали сняг, но не се образува снежна покривка. Подобен е климата в по-голямата си част по крайбрежието на Черно море. В районите със Средиземноморски климат има своеобразна растителност, предимно устойчива на засушаване, от вида на вечно зелени дървета и храсти.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар