// Вие четете...

Времето и Океана

Как се образува морския лед?

„Не гледай кой говори, а слушай какво казва. Не повтаряй всичко, което си чул.“

Как се образува морския лед?

Образуването на морския лед започва с появата на ледени кристали, както на повърхностния слой на морска вода, така и в дълбочина, когато нейната температура при обичайната й соленост от 35‰ пада до – 1,91ºС. Между кристалите се съхранява не замръзнали капки разсол, имащ по-голяма плътност и по-ниска температура на замръзване. Изплувайки, кристалите на повърхността образуват тънка корица лед, която постепенно увеличава своята дебелина, нараствайки в дълбочина. Под леда протича процес на смесване, като потъване на по-хладната и по-плътна вода в дълбочина и издигане към повърхността нагоре на по-топла и с по-малка плътност такава. По този начин, от момента на достигане до температурата на замръзване в морската вода възниква процес на конвекция, който способства за обмяната на топлина в повърхностния слой на морето. Важно значение има факта, че най-голяма плътност солената морска вода има при температура по-ниска от температурата й на замръзване на повърхността, за разлика от прясната вода, чиято най-висока плътност е при температура 4ºС, тоест при положителна температура.
Решаваща роля в тези процеси играе изменението на солеността на водата с дълбочината. Ако солеността с изменение на дълбочината не се променя, то образуването на лед може да започне само след охлаждане до точката на замръзване на целия слой вода, до самото дъно. Конвекцията в еднородна солена вода ще започне веднага след охлаждане на водата на повърхността и няма да се прекрати до този момент, когато на цялата дълбочина температурата не достигне минималното си значение. С други думи, на тези места в океана, където солеността с дълбочината не се променя, образуването на лед е невъзможно и обратно там където горния слой е опреснен и солеността на водата с дълбочината бързо нараства, смесването на водата е затруднено, постъплението на топлина от дълбочина не е голяма и тънкия горен слой вода, отдавайки своя запас от топлина в атмосферата, неизбежно замръзва.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар