// Вие четете...

Подводен риболов

Как се гмурка правилно?

Гмуркането е свързано с продължително задържане на дишането при плуване под водата. То може да се изпълни на дължина или на дълбочина.
При гмуркане на дължина гмурецът трябва да се стреми тялото му да бъде в хоризонтално положение с прави и напълно изпънати ръце, без напрежение, китките да са поставени една до друга, главата да е отпусната между ръцете до средно положение, очите да гледат надолу и малко напред. Движението на краката са, като при кроул. Стартът при гмуркане на дължина се изпълнява или на ход, или от място. При гмуркане на ход – от повърхността на водата – стартът започва със засилване от 5 – 7 м. В момента на гмуркането едната ръка остава изпъната напред, а другата прави загребване с едновременно силно вдишване и се изхвърля напред, като се съединява с изпънатата ръка.
Едновременно с гмуркането главата рязко се отпуска надолу, тялото се свива в кръста до потъване на желаната дълбочина.
За гмуркане в дълбочина от повърхността с главата надолу тялото се групира (свива се в кръста и коленете). С бързо и рязко свиване на главата и движение на ръцете на горе, тялото се преобръща надолу до вертикално положение. Следва бързо повдигане на краката нагоре над водата, при което теглото нараства и тялото потъва под водата. Движенията на краката започват след като плавниците се скрият под повърхността на водата. Ъгълът на потъване зависи от целта на гмуркането и може да бъде различен още в началния момент или да се измени под водата, чрез повдигане на главата. По този начин лекотата на гмуркане ще се определя от това, каква част от краката са повдигнати над повърхността на водата. С това се увеличава относителното тегло на тялото и се получава отрицателна плавучест, нужна за потъването на гмуреца.
Друг често практикуван начин за гмуркане е с краката надолу. Краката се свиват в коленете, докато ръцете са изпънати напред с длани малко встрани и сочат надолу. След поемане на въздух тялото се повдига енергично от кръста нагоре, подпомогнато от ръцете, които силно загребват надолу. Когато горната част на тялото се покаже над водата, ръцете бързо се издигат над главата. От създадената по този начин рязка промяна на относителното тегло гмурецът потъва.
След потъването под водата гмурецът лесно може да измени посоката на гмуркане, чрез сгъване на тялото в кръста и загребване с ръцете.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар