// Вие четете...

Морал и Православие

Как ни се влияе за да бъде изменен модела?

„Който излъже, той и ще открадне. Покорната овца три пъти я доят.“

Как ни се влияе за да бъде изменен модела?

За да бъде изменен модела се използват всички възможности, от една страна чрез примера на привлекателните личности, а от друга чрез изменение на ценностите, заложени в нашата база данни. Ако сме имали до сега модел, при следването на който, ние сме постъпвали във взаимоотношенията си с хората около нас, според моралните норми и сме определяли това „Да”, това „Не”, защото това не е справедливо, сега разбираме, че това не е печелившата карта и трябва да спазваме правилата, тоест отнето ни е правото на морален избор.
Оказва се, че ако искаш да си успял трябва да играеш играта, в противен случай ще бъдеш избутан от яслата на привилегированите. А за да си там ще ти се наложи да пренебрегнеш собствения си модел и да приемеш техния. Нека си припомним, какво ни се предлага, ами ето го предложението. „Ще разгърнем грандиозна по мащаби разложителна работа, ще изтръгнем социалната същност на литературата, ще насърчаваме автори, които втълпяват в човека култ към секса, насилието, садизма, предателството, тоест безнравствеността. Нужни са писания, осмиващи естествеността и почтеността, като архаични отживелици. Простащината, наглостта, лъжата и измамата, пиянството и наркоманията, животинския страх сред хората, безсрамието, доносничеството и още много пороци заложени в човека трябва да се раздвижат”.
В същото време хората на които сме гласували доверие ни се представят като високо морални и нравствено чисти хора, желаещи ни само доброто, а всъщност без да се усетим ние сме приели наложените ни норми и вече на тяхна база сме готови да дадем одобрение за нас самите, одобрение и за управляващите ни, имащи право на разпределение.
При това ние няма да сме способни да оценим разпределението, като справедливо или не справедливо. Имащите власт това и чакат, тоест управляваните да не могат да преценят и да дадат правилната оценка, в чия полза са техните решения. В същото време общността се превръща в една безкритична маса, тоест в стадо, което може да бъде насочвано в желаната посока.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар