// Вие четете...

Поведенчески модели

Как искате хората да се отнасят с вас?

C54„Охладнее ли любовта, не можеш да я стоплиш на печката.“

Как искате хората да се отнасят с вас?

Зависимостта не възниква във всяко общуване с хора, които са склонни да се налагат. Зависимостта, както всяко поведение, свързано с някое неудобство, е избор. Вие сте тези, който научавате другите да ви се налагат и да се отнасят с вас така, както винаги са се отнасяли. Съществуват редица стереотипи, които подкрепят процеса на налагането, но те се повтарят само, ако дават желания ефект. А те дават желания ефект, когато в дадени взаимоотношения ви държат на прицел и в подчинено положение.
Ето някои често използувани модели на поведение за поддържане на нишките на властност и контрол в брака:
Партньорът вика, кряска и повишава тон по различни поводи. Това ще ви държи в подчинение, ако сте деликатен човек и искате всичко да е мирно и тихо.
Прилагат се заплахи от рода на „Ще те напусна, ще се разведа“.
Правят се опити да се насажда чувство за вина. „Ти нямаш право да…“ „Не разбирам как можа да извършиш подобно нещо.“ Ако имате мания за виновност, то с подобни твърдения можете да бъдете държан в подчинение.
Прилага се поведение на гняв и невъздържаност, хвърляне на предмети, ругаене, чупене на мебели.
Залага се капанът на физическото страдание. Когато единият партньор не се подчинява на другия, този, който обича да се налага, заявява, че е получил сърдечен инфаркт, че има главоболие, болки в гърба и какво ли още не. Партньорът ви може да ви манипулира по този начин, ако се е научил, че щом се разболее, вие ставате послушен.
Прилага се политика на мълчание. Мълчанието и умишленото цупене са отлични стратегии с които единният партньор може да се опита да накара другия да се държи както трябва.
Пускат се в ход сълзите, за да може другият да се почувства виновен.
Изиграва се сцена на напускане. Само като стане и излезе от дома, единият партньор може да накара другия да се съгласи или да се откаже от дадено поведение.
С „хватката“ „Ти не ме обичаш“ или „Ти не ме разбираш“ единият партньор постига своето и увековечава зависимостта в брака.
Пуска се в ход заплахата за самоубийство. „Ако не направиш това, което искам, ще се самоубия“ или „Ако ме изоставиш, ще свърша със себе си“.
Всички изброени модели са похвати с които единият партньор принуждава другия да изпълнява отредената му роля в брака. Те се прилагат, когато дават ефект. Ако единият партньор откаже да бъде манипулиран по този начин, другият ще престане да използува тези методи. И, обратно, ще привикне да ги прилага, ако партньорът му се поддава на уловките му. Ако реагирате с покорство, вие научавате другия, че можете да изтърпите всичко.
Ако другите ви подценяват, това означава, че излъчвате сигнали, които ги карат да ви подценяват. Вие сте тези, които можете да научите хората да се отнасят с вас така, както бихте желали. Това ще бъде дълъг и сложен процес, защото досега сте учили другите да се държат с вас не по този начин. Вие обаче можете да извършите промяната независимо дали става въпрос за службата, семейството, ресторанта, автобуса или за всяко друго място, където не се отнасят добре към вас. Вместо да си задавате въпроса „Защо те не се държат по-добре с мен?“, се запитайте: „Какво правя, че уча хората да се държат така с мен?“ Огледайте самия себе си и започнете да внасяте промяна в реакциите си.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар