// Вие четете...

Истината е в избора

Как да променим себе си?

Въпросът не е дали да се променим, а как и защо трябва да го направим? Приемайки, че външният свят съществува само, като отражение в нашето съзнание, следва, че ние трябва да променим именно него. Промяната на нашето съзнание може да се промени, ако ние заложим нашите желания в под съзнанието си, тоест каквото заложим, това ще получим или иначе казано, каквото желаем, това ще виждаме. Не трябва да се омаловажава и заложеното в нашето подсъзнание от самото начало, от нашето детство, но това не означава, че не сме в състояние да променим собствената си база данни.
Светът около нас се променя непрекъснато, без да ни пита или пък да се съобразява с нас, но това не означава, че ние трябва да стоим и да гледаме без да вземаме участие в този процес на възникване и изчезване на безброй възможности.
Отново човек има възможност да избира, да каже „ДА” или „НЕ” на промените, но ние всички, ако искаме да сме в крак с времето, задължително трябва да изберем и да кажем „ДА” на промяната.
Ако изберем и кажем „НЕ” означава, че няма как да сме „в крак с времето” и нашият живот ще върви, но винаги със закъснение, тоест ние няма да живеем в настоящето, а винаги ще бъдем в миналото.
На пръв поглед изглежда, че ние не сме в състояние да гоним времето и да хвърляме усилия за кауза, която не можем да спечелим. Трудна задача е да настигнеш, че и изпревариш времето, но не е чак толкова трудна, ако успееш все пак да срещнеш предложените ни възможности от живота в настоящия момент.
Както вече стана ясно времето не стой на едно място независимо от нашите желания и ни предлага все нови и нови възможности, именно заради това си заслужава усилията. Ако успеем да хванем щедро предложена ни възможност и да я реализираме, това означава, че не сме си губили напразно времето, че не сме се старали напразно, че от това печелим ние, а погледнато с очите на околните, на близките ни хора, печелят и те заедно с нас.
Промяна на съзнанието означава, ние да се настроим за нея и когато ни се предложи, ние да не отказваме преди да сме разбрали, че истината е в правилния избор, тоест да изберем онази възможност, която най-добре отговаря на нашите желания. И като стигнахме до нашите желания, нека да видим кой, как избира своя начин на живот.
Ако ние сме избрали да живеем, като не успели хора, такива ще са ни и желанията, тоест добрите възможности ще ни убягват, защото ние няма да имаме очи да ги видим. Ако обаче сме избрали да живеем, като успели хора, добрите възможности ще ни преследват една след друга, а ние трябва само да протегнем ръка и да откъснем плода на успеха.
Ето защо е нужно, чрез нашето съзнание да променим базата си данни към успеха, тоест да протегнем ръце, да кажем, че го желаем, но за постигането на тази цел ще трябва да направим избор.
И като казахме, че трябва да направим избор, възниква въпросът, кой носи отговорност, чия е отговорността за това, като какви хора искаме да бъдем. Ние не живеем в изолация от външния свят, както той ни влияе, така и ние влияем на другите. Всеки от нас знае, че под влиянието най-вече на близките ни хора сме избирали, какво ли не. Понякога те са ни съветвали, понякога ние сме търсили техните съвети, но в края на краищата, щом избора е наш, то и отговорността е наша.
Не може и няма как да търсим вината в близките си хора, в обстоятелствата около нас, както се казва ние избрахме и никой не ние виновен, тоест какъвто желаеш, такъв ще станеш. Но и другото е вярно, че ако допуснем някой да ни влияе върху избира, то това означава, че сме се събрали с хора, които са като нас самите, иначе щеше да е друго.
Лесно е да станеш, такъв, каквито са ти приятелите, но не бива да търсим вината в тях, ние сме приятели с някого, защото имаме еднакво мислене и ги допускаме до себе си, ако хората бяха еднакви в своето мислене, всички щяхме да сме приятели.
Никой не ни е виновен, че сме такива каквито сме, при това отговорността си е само наша и никой няма право върху нашия избор, но друг е въпросът, защо допускаме някой да избира вместо нас.

Коментари

Един коментар към “Как да променим себе си?”

  1. И друг е въпросът дали осъзнаваме нуждата от промяна. Може да сме си идеални така както сме си!

    Posted by Ласка Ненова | 30.12.2011, 14:43

Публикувай коментар