// Вие четете...

Морал и Православие

Как да постигнем успех?

„Живота на болшинството показва какво е обществото.“

Как да постигнем успех?

Нека под понятието „успех” разбираме онова което всеки от нас желае и постига в живота си, при това неговите действия не могат да бъдат квалифицирани като не морални.
Какво е необходимо за да постигнем успех? Ами на първо място да се отървем от лошата настройка на мислене, тоест да ориентираме нашия модел на мислене в положителна посока. Но нека да видим от какво трябва да се отървем, тоест да пречистим нашия модел на мислене от негативните си мисли. Има две най-лоши мисли, които трябва да премахнем, за да успеем в живота. Това са ненавистта и страхът. От отровата им се раждат чудовища. Това, което наричаме печал, е по-голямото дете на страха и много прилича на баща си. Завистта, не доброжелателността и злобата са едни от многобройните прояви на ненавистта. Унищожете корена и скоро израстъците около него ще умрат.
Може би ще ви се стори невероятно, но всички хора, които са успели в живота, са успели благодарение на положителния си мисловен модел и концентрация. Те са избрали и са подчинили своето мислене на определена цел и са се възползвали от волята на собствената си същност, за да дадат на мислите си определена насока. Такава настройка на мисловния модел укрепва силата на характера им, благодарение на което те се насочват направо към набелязаната цел. Други са си поставяли същата цел, но не са я постигали, тъй като не са дали съответна насока на мислите си и така са загубили смелостта си, станали са нерешителни и са попаднали под властта на изкушения и ласкателства, накратко казано във властта на удоволствия.
Какво е необходимо за постигане на поставената цел? Първо да притежавате непреодолимо желание, а не просто прищявка. Второ да сте напълно уверени в способностите си да изпълните желанието си, а не плахо предположение. Трето да сте взели твърдо решение да постигнете поставената цел, а не само намерението да се опитате. Но пък, ако не опитате, как ще знаете, как да постигнете целта си.
Посочените качества на мисловния модел ще ви гарантират успех, ако стриктно се придържате към тях. Те ще формират у вас характер и способност да се постигне целта, тъй като „мислите се изразяват в действия“, ще ви дадат нужните сили да влияете върху другите, ще приведат в действие онези модели, които ще привлекат на помощ мислещите като вас.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар