// Вие четете...

Истината е в избора

Как да определим силата на личните си нужди?

„Вместо да кажеш – той ме обича“, по-добре кажи – аз го обичам.“

Постигане на съвместимост на личните нужди. Споделената силна лична нужда от удоволствие чрез усвояване на нови познания и чрез забавления е нещо чудесно за всяка между личностна връзка – и особено за брака. А ако приемем, че забавлението се явява естествена, генетично заложена във всяко човешко същество награда за нещо научено, то партньорите, които усвояват заедно нови знания и умения, имат най-добър шанс да запазят връзката си. Усвояването на нови познания и забавленията, винаги носещи удоволствие, почти никога не могат да бъдат ограничени от възраст, пол или липса на пари. С минимално усилие от ваша страна можете да се смеете и да учите винаги и навсякъде. Но съвместното учение и забавления не са задължително и жизненоважно условие за успешното оцеляване на връзката. Партньорите могат да се научат да усвояват нови познания и да се забавляват независимо един от друг, без с това да накърняват брака си – често именно така и става. Ако двамата партньори имат слаба нужда от удоволствието при усвояване на нови познания и забавления, никой от двамата няма да живее с усещането, че изпуска нещо, и връзката им може да бъде много успешна и удовлетворителна. Нуждата от удоволствие чрез усвояване на нови познания и забавления – силна, слаба или еднаква – не може да провали един брак, ако другите фактори са съвместими.

Следователно в най-успешните и щастливи бракове партньорите споделят средно силна нужда за оцеляване, силна нужда от любов и усещане за привързаност, слаби нужди от власт и лична свобода и, в идеалния вариант, силна нужда от удоволствие чрез усвояване на нови познания и забавления. Всяко отклонение от този не твърде често срещан съвършен образец налага водене на преговори за постигане на съвместимост на личните нужди. Колкото по-големи са различията, толкова повече преговори за компромис са необходими. Независимо дали вече сте женени/ омъжени или тепърва търсите своя партньор в живота, тази информация ви дава ясна представа къде биха могли да възникнат трудности и проблеми. Въоръжени с нея, двойките, които искат да имат по-добър брак, могат да водят успешни преговори, като използват кръга на компромиса. Доказано е, че неудовлетворителните взаимоотношения в брака са най-често срещаната причина за човешкото нещастие.

Сега сигурно вече се питате: „Как да определя силата на моите и на партньора ми лични нужди?“ Това не може да стане посредством отговаряне на някакъв опростен въпросник. Всеки индивид трябва сам да си зададе и да си отговори на съответните въпроси, свързани с различните лични нужди, въз основа на познанията за самия себе си и на онова, което може да прозре за индивидуалността на партньора си. По същността си това означава да се направи преценка и съпоставка на два стойностни свята вашия и на партньора ви.

До времето, когато ще се почувствате готови да встъпите в брак – за първи път или отново, – вече сигурно ще имате изградена някаква представа за този тип между личностни взаимоотношения и връзки. Това е така, защото на всяко човешко същество му е присъщо след навлизането в пубертета да започне, съзнателно или несъзнателно, да си търси подходящ партньор(ка) за живота. И неизбежно ще сравнявате и ще преценявате всяка ваша интимна връзка с представата си за идеалните взаимоотношения в тази сфера – представа, която още преди години се е оформила и е залегнала като образец във вашия стойностен свят. Но ако вие лично сте властолюбив човек, който държи да има контрол над външния свят и поведението на другите хора, то в сърцевината на вашата представа за идеалната между личностна връзка ще е това какво партньорът може да ви даде или да направи за вас. Но ако сте възприели като идеална именно такава връзка, в чийто център са очакванията ви какво ще получите от другия, вие лишавате сами себе си от възможността да откриете и да имате онова, от което наистина имате нужда – дълбоко удовлетворителна връзка, изградена въз основата на това какво всеки от партньорите прави за другия.

Тази представа за подходящия за вас партньор, която впоследствие заляга като образец в стойностния ви свят, е изградена въз основа на наблюденията ви на интимните взаимоотношения между вашите родители, в семействата на ваши роднини и приятели, а също и чрез елементи, заимствани от прочетени книги и гледани филми. А през годините на пубертета – и особено ако сте жена, – представата за подходящия партньор се оформя и под влияние на безкрайните подробни обсъждания, предимно с приятелките ви, защо именно дадено момче и момиче (или мъж и жена) са подходящи или не са подходящи един за друг. Въз основа на цялата тази пъстра палитра от сведения несъмнено сте съумели да откриете по какво вие самите си приличате с останалите и по какво се различавате от тях във връзка с нещата, които сте си мислили или сте обсъждали.

И тъй като основните лични нужди обикновено предопределят почти всичко, което човешкото същество мисли или прави, именно те са били в центъра на повечето от разговорите с приятелките ви. Много е вероятно да не сте използвали точно тези думи, но определено сте разговаряли надълго и нашироко за любовта, властта и свободата. Говорили сте за това, защото сте наблюдавали – а може би вече и сте се уверили от личен опит – колко трудно е всичко, когато между хората има големи различия в силата на тези основни лични нужди. Ако сте жена, сигурно често сте обсъждали с приятелки как някои мъже искат единствено правенето на любов, докато вие искате любов; как някои искат да ви притежават и командват (власт); как мъжете непрекъснато искат да „хойкат“ нанякъде с приятелите си (свобода). И е повече от сигурно, че доста сте размишлявали за тези неща в контекста на интимните взаимоотношения и връзки между мъжете и жените. А ако сте мъж, вероятно сте мислили, но рядко сте обсъждали с приятели тези въпроси – тъй като мъжете имат по-силна нужда от власт и усещане за контрол, отколкото жените, те обикновено не разговарят едни с други по този начин.

А ето и как най-простичко можете да направите преценка на силата на личните нужди.

Ако сте открили за себе си, че сте по-малко склонни да рискувате, отколкото повечето от останалите ви познати, това означава, че имате силна нужда за оцеляване. Ако склонността ви към риск е горе-долу еднаква с тази на повечето от вашите познати, нуждата ви за оцеляване е средно силна. А ако откриете, че проявявате по-голяма готовност да поемате рискове, отколкото повечето си приятели, значи имате слаба нужда за оцеляване.

Същото е валидно и за нуждата от любов и усещане за привързаност. Ключовият елемент при преценяването на нейната сила е доколко сте склонни да давате – не да получавате – обич и всеотдайна преданост, в сравнение с членовете на вашето семейство и приятелите ви. Бъдете внимателни по отношение на тази ваша лична нужда – много прецизно я съпоставете и преценете, вгледайте се откровено в себе си, преди да се хвърлите в някой брак без истинска любов и готовност за всеотдайна преданост от ваша страна. И не бъркайте правенето на любов с любовта. Особено внимание обърнете на усещането си за привързаност. Никога не се женете / омъжвайте за човек, с когото не бихте могли да бъдете приятели, в случай че го няма правенето на любов.

За да прецените силата на личната си нужда от власт, запитайте се дали винаги искате да става по вашему, да имате последната дума, да притежавате хората и околните да смятат, че сте прави във всичко, което правите или казвате. Ако е така, значи имате силна нужда от власт. Ако не ви интересува особено много дали става по вашему, ако не желаете да притежавате когото и да било и обикновено не държите да имате последната дума, нуждата ви от власт е слаба. Ако отговорът ви на тези въпроси е „понякога“ и „донякъде“, значи имате средно силна нужда от власт.

Ако ви е непоносима мисълта, че трябва да следвате определени правила, да се съобразявате с околните или дори да оставате дълго време на дадено място или с една и съща група от хора, имате силна нужда от свобода. Ако клоните към това, макар и не винаги, нуждата ви от свобода е средно силна. Ако не срещате затруднения със спазването на правилата и се съобразявате с другите хора, нуждата ви от свобода е слаба.

Същото е валидно и за нуждата ви от удоволствие чрез усвояване на нови познания и забавления. Ако обичате да учите нови неща и се радвате, когато го правите, значи нуждата ви от удоволствие чрез усвояване на нови познания и забавления е силна; а ако обичате да преподавате на група ученици, които присъстват и работят с удоволствие във вашите часове, тази ваша нужда е изключително силна. Ако обичате да учите нови неща, но не го правите с чак толкова голяма радост и не се сещате често за забавления, тази ваша нужда е средно изявена. Ако наистина нямате охота да полагате по-съществени усилия за усвояване на нови познания и умения, а освен това и разчитате изцяло на другите да ви забавляват, нуждата ви е слаба. Ако рядко се смеете, когато сте сами или дори когато другите се смеят, и изобщо не сте склонни да научите нещо повече от това, което вече знаете, нуждата ви от удоволствие чрез усвояване на нови познания и забавления е изключително слаба.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар