// Вие четете...

Начини на манипулиране

Как да не попаднем в дълбока яма?

Базиране върху нещо, казано преди това.

Този похват позволява ефективно да укрепите своите позиции на „бойното поле”. Важно е да опитате върху нещо съществено. За да се настаните основателно на тази територия трябва добре да се опирате на нещо, което не може да бъде подложено на съмнение. Например да се базирате на предишно твърдение на опонента.
Човекът към който е бил приложен този похват, образно казано, попада в дълбока дупка от която е трябвало да излезе още тогава, когато ямата не е била толкова дълбока.
Манипулаторът, който използва този похват, преувеличава значението на казаното преди това. Той съзнателно построява развитието на своето изказване така, че да използва въведената преди това аргументация. При това той засяга струните на гордостта и порядъчността у събеседника си.

Какво означава „Това е лично мнение“?

Манипулаторът към думата мнение може да добави „ваше” или „мое”, или „на еди кой си”. Ако манипулаторът казва „Това е само ваше лично мнение”, по този начин той показва, че личното мнение не може да бъде обективно, а означава, че не може да му се вярва. Той сякаш се присъединява към тази огромна група хора, които са склонни да споделят неговата, различна от вашата гледна точка.
Манипулаторът принизява личното мнение, като показва, че съществуват куп други мнения. Той разчита на, в събеседника му да зазвучи струната на желанието за собствена значимост и той да започне да доказва правотата си, като отстоява своята гледна точка.
Можете да се противопоставите на тази манипулация, като използвате цивилизован диалог, който предполага взаимно информиране на страните. На манипулатора му се струва, че е присъединил към себе си куп единомишленици. Те обаче са измислени от самия него, не са конкретни хора. Марионетката, към която е отправен този похват, трябва да присъедини към своята позиция конкретни хора, които манипулаторът познава, чиято тежест ще превиши тежестта на измислените, абстрактни хора.
Когато марионетката се чувства достатъчно уверена може да използва насрещна манипулация. Ако манипулаторът започне да се оправдава, смятайте, че насрещната манипулация е проработила. В този момент развивайте вашия успех.

Коментари

2 Коментара към “Как да не попаднем в дълбока яма?”

  1. Благодаря за информацията, всички беше много полезно.

    Posted by Daniel | 21.09.2011, 11:52
  2. В този момент развивайте вашия успех

    Posted by ПАЦКО | 21.09.2011, 16:53

Отговори на Daniel