// Вие четете...

Морал и Православие

Как да засилим влиянието си върху другите?

„Умният се надява на делата си, глупавият просто се надява.“

Как да развием у себе си тази сила?

А сега нека да видим, какво трябва да направим за да постигнем успех чрез засилване на влиянието си върху другите:
1. Чрез пряко лично въздействие на силата на вашия мисловен модел върху хората, като използвате закона за внушението. Вие сте способни да заинтересувате другите с вашите замисли и намерения, да получите тяхната подкрепа и покровителство и въобще да влияете върху тях. Тази способност, присъща по природа на някои хора, може да бъде придобита от всеки, който прояви необходимата сила на волята и настойчивост.
2. Чрез силата на непосредствено споделяне на вашите мисли с говорене, които оказват мощно въздействие върху умовете на другите, дори ако те знаят как да се предпазят и да окажат съпротива срещу такова влияние. Но при всички случаи познаването на закона за духовното превъзходство би ви помогнало да оказвате решителна духовна съпротива на въздействието, идващо от умовете на другите.
3. Чрез притегателните свойства на моралния модел на поведение, въздействащ в съответствие с теорията „сходните модели се привличат“. Ако вашият ум е зает постоянно с определен модел, начин на мислене, те ще привличат подобни модели и убеждения от обкръжаващата ви среда. Това свойство е едно от най-великите в природата, което приложено по определен начин, може да привлече съдействие и помощ от съвършено неочаквани източници. Мисловните модели са веществени реалности, които обладават свойството да привличат други мисловни модели със същите настройки и качества.
4. Чрез силата на мисловния си модел, предназначен да промени характера и темперамента ви с цел да се самоусъвършенствате и постигнете онези лични качества, които ви липсват за постигане на успеха. Едно е да осъзнавате това, но съвсем друго е да се преборите с предубеждението си, че тези недостатъци са ви присъщи и не можете да ги промените.
Познаването на закона за духовното превъзходство ще се превърне във ваш реален съюзник, тъй като вашето „мога“ ще преодолее тези недостатъци и вие ще придобиете нови качества и черти на характера. Ако откриете верния път в което не трябва да се съмнявате, но ще ви се наложи вие сами да го извървите. Както в тази, така и във всяка друга област на човешките стремежи всеки е длъжен да се труди сам за собственото си благо, но няма лошо, ако намери някой, които да му подскаже, как да го направи. Затова говорете, разговаряйте, споделяйте, привличайте, показвайте предимствата на своя модел на мислене и не се съмнявайте в успеха.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар