// Вие четете...

Истината е в избора

Как да вървим по избрания път?

Често се питаме, а възможно ли е това, мога ли аз да постигна точно това? Ами отговорът е един, ако мислите, че наистина не мога да го направя, няма и да го направите, ако обаче мислите за това, че го правите, ще откриете решението и ще превърнете желаното в реалност, но това трябва да се превърне в наша цел. Целите в нашия живот могат да бъдат малки, големи, а понякога те се превръщат и за един цял живот.
Понякога в нашето въображение ще се появяват ясни и ярки образи, как реализираме целите си, друг път в нашето съзнание ще възникват най-общи представи за реализацията на нашите цели, но и при двата варианта може да се постигне успех. Може да се редуват конкретна и свободна визуализация, като това ще ви освободи в мисленето.
При конкретната визуализация, ние трябва да създадем точна картина на ситуациите по пътя на реализацията, на избрания модел, като се стараем да следваме предварително подготвения сценарии. Сценарият трябва мислено да е проигран многократно, но ако има не съответствие между реалното и отразеното на определен етап, не трябва да се спира, а да се продължи със заобикаляне, тоест с компромис на възникналия проблем, без да се жертва реализацията на главната ни цел.
При свободната реализация, ние трябва да позволим на образите и мислите свободно да се редуват, без да ги подбираме, но това можем да правим дотогава, докато те показват положително развитие за постигането на поставената цел.
Ние можем да прилагаме и двата метода, но се оказва, че главното е практиката. В началните етапи на визуализация повечето хора обикновено изпитват трудности в процеса на изграждане на желаната ситуация. Ако това ни се случи все пак, ние не трябва да се притесняваме от това, тъй като не е задължително картината да е идеално завършена. Ако наистина сме направили своя избор и сме взели нашето решение за постигане на поставените цели, трябва да продължим с визуализацията и в края на краищата нашият мозък ще започне да поражда мисли и да създава сцени по конкретната реализация.
Ако обаче в процеса на постигане на целите се появят съмнения, те просто трябва да се игнорират и не трябва да се допуска „малкото камъче да обърне колата”, тоест не трябва да се хаби енергия за да им се противопоставяме, а нека да им разрешим те да се появяват и изчезват в нашето съзнание. И така ние просто трябва да повтаряме визуализацията и съмненията ще отпаднат, така както са възникнали, внезапно и неочаквано.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар