// Вие четете...

Капризи на времето

Как възникват проливните дъждове?

Проливните дъждове възникват при висока неустойчивост на въздуха, което се случва, когато температурата на въздуха с височината се понижава много бързо – примерно с 10ºС на всеки километър или даже още по-бързо и освен това въздухът е богат на влага, и достатъчно прегрят в ниските слоеве на атмосферата. За развитието на такава дъждовно гръмотевична буря е необходима значителна енергия, съсредоточена в сравнително не голям обем купесто дъждовни облаци. Такава енергия може да бъде почерпена от водната пара, която се издига във височина и охлаждайки се едновременно с това се кондензира, отделяйки топлина. Условия, благоприятстващи образуването на такива бури се явяват обикновено ниските ширини, районите с горещ и влажен климат. В такива райони, бури могат да възникват в протежение на цялата година. В страните от умерения пояс благоприятни условия за образуването на бури, обикновено възникват през топлата част от годината.
Бурите биват вътрешно масови – развиващи се в една термодинамично неустойчива въздушна маса и фронтални – развиващи се в атмосферните фронтове, които разделят различните въздушни маси. Вътрешно масовите бури на свой ред се подразделят на топлови, орографични и адвективни. Последните, възникват при пренос (адвекция) на относително по-хладна, влажна, въздушна маса над силно нагрята, прегрята повърхност на сушата или на морето.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар