// Вие четете...

Стихийни бедствия

Как възникват и опасни ли са прашните бури?

Прашните бури, независимо, че са метеорологично явление са тясно свързани със състоянието на почвата и с релефа на местността. Те са явление сродно с вихрушките: за възникването на едните и другите е нужен силен вятър и достатъчно сух материал на земната повърхност, способен да го издигне във въздуха и продължително време да се намира там в равновесно състояние. Но ако за появата на виелица е нужен лежащ на повърхността сух, не слегнал се, скорошен сняг и скорост на вятъра 7 – 10 м/с или по-голяма, то за възникването на прашна буря е необходимо почвата да е суха и ронлива, да е лишена от тревна растителност или някаква значителна снежна покривка и скоростта на вятъра да не е по-малка от 15 м/с. Наблюдават се прашни бури преди всичко през ранна пролет, март или април, както и след суха есен. Рядко се случват зимата при слаби снеговалежи, през януари или февруари и съвсем рядко през останалите месеци на годината. Най-типична синоптична обстановка за появата на прашни бури е южната или югозападната периферия на устойчив малко подвижен антициклон, която се обуславя със сухо време и силни източни или югоизточни ветрове.
В зависимост от структурата и цвета на почвите се различават: черни бури – чернозем; сиво кафяви или жълти бури – глинеста почва; червени бури – червено цветни почви, оцветени от железни окиси; бели бури – солено блатни почви.
Пренасяния от вятъра прахоляк може да се настели в райони, където вятърът отслабне. Има места, където натрупаните прашни наноси достигат до няколко метра и по-голяма дебелина. В без снежни зими при много силен и устойчив вятър на места, където почвата е ронлива и суха, и лесно се поддава на ерозия, възникват цветни зимни бури, вземайки заедно с почвата и зимните посеви.
С какво са опасни прашните бури?
Това явление по своите мащаби и последствията от него могат да бъдат приравнени към крупните стихийни бедствия. Опасността от това явление се заключава в огромната сила на поривите на вятъра. По някога прашните бури са пропити с прах до височина на няколко километра. Самолет попаднал в прашна буря е заплашен да бъде разрушен във въздуха или да се удари в земята, освен това, далечината на видимост в прашните бури може да се снижи до десетки метра. Наблюдавани са случаи, когато през деня при такава буря, видимостта може да бъде сравнима с тъмна нощ, когато не е могло да помогне даже и електрическото осветление. Ако се прибави и това, че на земята прашните бури могат да разрушават сгради и съоръжения, да не говорим за все проникващия прах, нахлуващ в домовете, набиващ се в дрехите, в очите, затрудняващ дишането – то става ясно, колко са опасни тези явления и защо ги наричат стихийни бедствия.
Прашните бури са с продължителност от няколко часа, но в отделни случаи може да достигне и до няколко денонощия. Някои от тях се зараждат в далечни райони, например в Северна Африка, откъдето въздушните течения пренасят облаци прах към нас.
Какво представлява пясъчната буря?
От вятъра при прашни бури се пренася не само прах, но и пясък и даже ситен трошляк. Над самата земна повърхност летят трошляк и груб пясък, на височина няколко десетки метра – ситен пясък, а още по-високо – тъмен и плътен облак от прах. Ширината на такъв прашно пясъчен поток е няколко стотици километра, а скоростта на преместване е от 40 до 60 км/ч. Чисто пясъчни са бурите, когато вятърът пренася само пясък, такова явление се случва изключително рядко и е характерно само за пустините, където пясъкът почти не съдържа прах. По описание на очевидци, пясъчната буря представлява „странно равен, плътен, нисък облак с рязко очертана горна граница, плъзгайки се над земята, като килим. Главите на хората се издигат над облака, като че са в плувен басейн. Над земната повърхност обвивката на облака може да достига височина два метра, но обикновено е по-малко”.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар