// Вие четете...

Животните и растенията

Как влияе температурата на въздуха на …?

Как влияе температурата на въздуха на жизнеността на животните с различен топлинен режим?

Температурата на външната среда категорично влияе на живота на всички животни, но възможностите за активна жизнена дейност при неблагоприятен температурен режим у висшите животни – бозайниците и птиците са значително по-големи, отколкото при нисшите. В същото това време последните са способни да понесат изпадайки в зимен сън или в неподвижно състояние, лишено от признаци на жизнена дейност, значително по-низки температури, отколкото висшите. У някои животни с висока способност за оживяване в неблагоприятни условия, жизнената им дейност е доста ограничена, тъй като тя се лимитира от тесен температурен диапазон в пределите на който тази жизнена дейност е възможна. Това заставя много животни, не притежаващи механизъм за регулация на телесната температура да се приспособяват към наложилите се условия на външната среда, като се преместват към огрявани от Слънцето места и заемат такова положение при което телата им да получават максимално количество топлина, а при прекалено нагряване на земната повърхност да търсят укритие.
Между впрочем, всички животни притежават способност да използват микро климатичните особености на ландшафта в условията на неблагоприятен температурен режим на околната среда, за да приближат температурата на техните тела към оптималната. Освен това, животните, които притежават механизъм за топлина регулация на тялото, завият от термичния режим в по-малка степен, отколкото животните не притежаващи такъв.

Защо почвата под мъха е винаги по-хладна, отколкото под обикновената растителност?

Мъхът е лош проводник на топлината и в същото това време изпарява големи количества влага, а това води след себе си допълнителен разход на топлина. Ето защо в северните райони под дебелите слоеве мъх почвата през лятото често е разтопена лошо и е на неголяма дълбочина.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар