// Вие четете...

Нашето самочувствие

Какъв е механизма за терморегулация у човека?

Температурата на човешкото тяло е постоянна и се поддържа чрез регулация на топло отдаването в зависимост от външните условия и характера на дейност на човека в дадения момент.
При понижаване на външната температура и повишаване на топло отдаването, постъпилата храна в организма започва интензивно да изгаря, за да бъдат компенсирани загубите. Едновременно за намаляване на топло отдаването съдовете в кожата се свиват, честотата на дишане намалява, както и броя на ударите в минута на сърцето, организмът започва да икономисва енергия.
Повишаването на външната температура предизвиква други процеси: пулсът се ускорява, усилва се постъпването на кръв в кожата, нараства топло отдаването.
Ако това е недостатъчно започва потно отделяне и излишъкът на топлина се отдава чрез потта.
Следва да се има в предвид, че топло отдаването на организма зависи не само от температурата, но и от влажността на въздуха, вятъра, радиационния режим, тоест от общата интензивност на процеса на охлаждане, а също така и от други фактори, действието на които не са достатъчно изучени (например, психологическото състояние на човека, емоционалното му натоварване и т.н.).

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар