// Вие четете...

Стихийни бедствия

Какво представлява явлението Цунами?

Цунами в общия случай не е метеорологично явление, но понякога то бива свързвано и с времето. Това са вълни в океана, предизвикани от придвижването на земната кора. Тези вълни не зависимо, че се разпространяват с голяма скорост, могат и да не бъдат много опасни в открития океан, но на плитководни райони те се превръщат във висока водна стена, разрушаваща всичко на пътя си. Особено опасни са вълните цунами за малките и не високи коралови острови през които преминават в океана, те могат да се прехвърлят, помитайки всичко на повърхността. Височината на вълните цунами може да бъде значителна и да достигне 35 м.
Нещо подобно на вълните цунами по разрушителна сила възниква по крайбрежните райони на тропиците при преминаването на тропическите циклони, когато водата се повдига в центъра на циклона на 3 – 4 м, а по крайбрежието височината на вълната нараства с няколко пъти. Морски вълни предизвикани от атлантически урагани и тихоокеански тайфуни, по разрушителната си сила могат да спорят с вълните цунами и поради това се отъждествяват с тях.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар