// Вие четете...

Водните маси

Какво представлява конвективното премесване?

Конвективно премесване.

Конвективните премесвания се създават в резултат на увеличаване на плътността (понижение относителния обем) на по-горе стоящия слой (преди всичко повърхностни). Увеличаването на плътността може да е благодарение на повишаване на солеността на повърхностния слой при ледообразуване и изпарение или благодарение на понижаването на температурата при охлаждане.
Понякога увеличаване на плътността може да се наблюдава в резултат смесване на води с различна соленост и температура при турбулентно премесване. Това се нарича уплътняване при смесване.
За начало на конвективното премесване на два слоя е необходимо, изменението на температурата и солеността на горния (връхния) слой да са довели до такова изменение на плътността на слоя при която тя би станала по-голяма от плътността на по-ниско стоящия слой. След премесването на двата слоя тяхната температура и соленост ще имат средни значения. Би трябвало и плътността да има усреднено значение, но това не се случва точно така.
Явлението по изравняване на плътността при смесване на морската вода, има нелинейна зависимост от температурата и солеността, и това явление се нарича уплътнение при смесване. Фактическата плътност винаги ще е по-голяма от средната, определена по средните значения на температурата и солеността, не са наблюдавани случаи на понижена плътност при смесване. Явлението се обяснява с това, че при смесване се изравняват не плътностите, а температурата и солеността, които определят значението на последната.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар