// Вие четете...

Океан и Атмосфера

Какво представляват термобаричните сейши?

В процеса на изследванията на обмена на топлина между ширините и обмена на топлина между океана и континента учените са се натъкнали на оригинална теория за физическите корени на времето и климата, която са нарекли теория за термобаричните сейши. Съгласно тази теория измененията на времето, а съответно и на климата на един или друг район се явява следствие от колебанията на интензивността на топлинните потоци между екватора и полюсите, и между океана и континентите.
За пояснение на казаното ще положим, че установило се движение на въздушните маси е нарушено по някаква причина. Да допуснем, че това нарушение е предизвикало затопляне в някакъв район. Очевидно е, че ще предизвика изменение на хоризонталния градиент на температурата и свързания с това градиент на налягането в такова направление, което да създаде движения стремящи се да ликвидират това нарушение. По силата на инерцията на въздушните маси процесът няма да се ограничи с ликвидиране на затоплянето, а ще премине през момента на равновесие, но вече в противоположната страна, тоест от страната на охлаждане. По такъв начин възникват затихващи колебания на полето на температурата и свързаното с това поле на налягането и вятъра, което ще се предава от един район на друг. Тези вълни на температурата и налягането се наричат термобарични сейши, вследствие на сходството на термобаричните вълни със стоящите вълни в океана, също наричани сейши. При тези вълни се наблюдават възлови (нодални) линии и изпъкналости, следователно и при образуването на термобаричните сейши трябва да съществуват изпъкналости, тоест райони, където колебанията на температурата и налягането са най-големи, и възлови линии около които тези образувания отсъстват. Такива възлови линии трябва да възникват по протежение на гребена на хребетите при бреговата черта и другите зони на рязко изменение на характера на постилащата повърхност.
За детайлите на процеса на зараждане на термобаричните сейши и за причините, които в едни случаи способстват за тяхното развитие, а в други водят към бързо затихване, за сега на практика все още доста малко е известно. Още повече, че в редица случаи наблюдавани в природата колебанията на температурата и налягането на въздуха добре се обясняват с теорията за термобаричните сейши.
Но на сегашния етап едва ли е възможно да се обясни с някаква теория цялото многообразие на характеристиките и особеностите на климатичния режим с които ние се срещаме ежедневно и навсякъде.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар