// Вие четете...

Атмосфера

Какво представляват облаците?

„Който не се срамува да каже, той и да направи, няма да се срамува.“

Какво представляват облаците?

Облаците сами по себе си са едно от интересните явления в природата. Сред тези величини и явления, които се обединяват от понятието „време“, те, облаците имат определяща роля по отношение на свързаните с тях валежи.
Изменяйки топлинния и радиационния режим на атмосферата, облаците оказват огромно влияние на деятелността на човека, както на растителния, така и на животинския свят. Огромна е зависимостта на транспорта от облаците, мъглите и валежите, но най-зависими са авиацията и корабоплаването.
Въпреки развитието на авиационната техника и оборудване на самолетите и летищата със съвременни прибори, облаците и мъглите си остават такива явления, които най-много влияят на излитането, полета и кацането на самолетите, на авиацията, като цяло. Провеждането на полет в облаците е значително сложно, тъй като видимостта е значително намалена, самолета силно се обледенява при ниски температури, както и поради силния турбулентен обмен, предизвикващ турбулентност на самолета. Ниската граница на облаците и далечината на видимост се определят до тези минимални условия при които е възможно излитане и кацане на самолетите. С облаците са свързани гръмотевичните бури и най-опасните за авиацията метеорологични явления.
Облаци се нарича видимата съвкупност на свободно летящите капки вода и кристали лед, намиращи се на някаква височина над земната повърхност. От гледна точка на микро физичното им построяване принципиална разлика между облаците и мъглите няма, но между тях се наблюдава съществено различие в условията на образуване, вертикалната им протяжност и т.н.
Облаците, както и мъглите възникват в резултат на кондензация и сублимация на водната пара в атмосферата. Кондензацията на водната пара и образуването на облаци предизвикват същите тези процеси, които предизвикват и образуването на мъглите. Облаците се образуват или вследствие на увеличаване на общото влагосъдържание, или в резултат понижение на температурата на въздуха. В реални условия и двата фактора имат място в образуването на облаците. В свободната атмосфера, извън приземния слой, важните процеси, които водят до понижение на температурата и образуването на облаци се явяват подема, възходящото движение на въздуха и адвекцията. Понижение на температурата могат да предизвикат също и излъчването и турбулентното премесване, както вертикалното, така и хоризонталното.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар