// Вие четете...

Стихийни бедствия

Какво предизвиква лавините?

Лавините, още наричани Сели са кално каменни потоци, устремяващи се по планинските склонове, по руслата на планинските ручеи и реки надолу към долините, като разрушават всичко по пътя си. Това са едни от на опасните стихийни бедствия за планинските райони.
В планинските клисури често възникват засипи от камъни, чакъл и късове лед или снежни прегради. При бързо топене на ледника пред такива препятствия може да се натрупа вода, не намираща проход, тя образува водохранилище или езеро. Такива планински езера се образуват вследствие на естествен бент, съставен от отлагането на твърди породи, дребни камъни, пясък, глина, крупни дървени трупи, а също лед и сняг (морени) се наричат моренни езера. Преградите от такъв материал, подобно на набухваща гъба, са пропити с вода и под напора на при идващата, вследствие на топенето от височина вода, в някой момент внезапно „се взривяват” и се устремяват надолу по склона на клисурата. Страховитият поток, преобръщайки се, с чудовищен рев се спуска надолу, забирайки в себе си все повече и повече нови маси камъни и кал, срязвайки склоновете на клисурата, изкоренявайки дървета, раздирайки почвата, съсипва планината. В началото височината на потока е в десетки метра, но достигайки долината той се разстила, височината и неговата скорост на движение постепенно намаляват и накрая достигайки някакво препятствие спира.
Ако на пътя на тази лавина се окаже село и даже град, то последствията могат да бъдат катастрофални, с човешки жертви и огромни материални загуби.
Има ли връзка това явление с времето?
Тези явления възникват след силни проливни дъждове, а също така и при интензивно топене на ледниците и натрупания сняг в планините. По такъв начин, това явление, независимо, че не трябва да се счита за метеорологично е свързано с времето. В различните райони, кални лавини могат да бъдат предизвикани от най-различни, коренно противоположни по своя характер условия на времето: от облачни и дъждовни, циклонични до ясни, сухи и горещи, характерни за антициклонични или термични депресии.
Има ли средства за борба със лавините?
Опасните райони се намират под постоянно наблюдение и при възникване на опасност се извършва оповестяване. Цели се да бъде намалена внезапността и и да се осигури възможност за вземане на предпазни мерки.
Освен това за предпазване на населените места се строят ефективни противолавинни заграждения и изкуствени отводни канали.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар