// Вие четете...

Начини на манипулиране

Какво означава „Цайтнот”?

„Оня, който изхожда от изгодата, постига резултати; оня, който изхожда от недоволството, бива сполетян от нещастия. Проявата вътре в човека и отзвукът отвън са само чувства. Но именно затова умният е внимателен при проявите.“

Този похват се използва при водене на преговори от едната, от преговарящите страни. Същността му е много проста – няма време за обсъждане. Обикновено това става така. В началото на преговорите се установява контакт. Води се разговор по неутрални теми. Усмивки. Взаимно разбиране. Уточнява се темата на преговорите. В даден момент влиза човек от екипа, прилагащ похвата „Цайтнот”. На лицето му личи лека загриженост. Шепне нещо на ухото на „главния”, чийто израз на лицето се променя и той заявява на присъстващите, че „поради много важни обстоятелства те трябва бързо да проведат преговорите и да вземат решение”.
Всичко може да бъде представено и по друг начин – с „много важно” телефонно обаждане.
Похватът „Цайтнот” се използва от страната, която е добре подготвена за преговорите и е готова да ги проведе по определен сценарий. Участниците от екипа трябва да са предварително запознати със своите действия. Всички предложения трябва да бъдат подготвени. Ако втората страна ги помоли да отложат преговорите за друго време, те отказват и изразяват желанието си да завършат започнатото през деня.
Манипулаторите преувеличават недостига на време. Те разчитат у марионетките да зазвучат струните на алчността, на порядъчността, на вината, на честолюбието.
Този похват действа и при режима „И самите вие бързате”. Например срещата за преговори се назначава за петък след обяд. В случая зазвучава струната на вината.
На манипулацията можете да се противопоставите на етапа на предварителното договаряне на времето за провеждане и на други формалности относно бъдещите преговори. Кой ще води преговорите? Ще има ли ограничения във времето? Ще има ли човек, който да е упълномощен да взема решенията и да подписва документите?

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар