// Вие четете...

Начини на манипулиране

Какво означава не доразбрал?

Похватът да се използват неразбираеми термини е познат на мнозина. Най-често се прилага в диалог между професионалисти или като минимум един от участниците играе ролята на професионалист, като добавя в речта си професионални термини един след друг. Събеседникът, който не желае да изглежда ниско образован, се преструва, че разбира за какво става дума и изведнъж се оказва в дупката в която сам се е набутал. Това се случва в момента, когато „професионалистът” започва да се опира на нещо което е казал преди това и понеже то е било прието тогава без възражения, излизането от тази ситуация става доста трудно. Затова трябва да се върнете няколко крачки назад и да похарчите доста усилия за обяснения. В противен случай дупката ще се превърне в пропаст, от която вече няма измъкване.

Манипулаторът, който използва тази уловка, съзнателно преувеличава своите познания. Счита се, че един интелигентен човек никога няма да говори със своя събеседник на език, който той не разбира, но манипулаторът се прикрива с мисълта, че неговия опонент „също е професионалист” и разбира специалните термини. Той с целия си вид показва, че по никакъв начин не иска да обиди или унизи събеседника си. Напротив, той сякаш демонстрира равенство с него. Марионетките подложени на такава манипулация, често се опитват да прикрият своята неосведоменост заради желанието за собствена значимост.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар