// Вие четете...

Поведенчески модели

Какво означава да обявите независимост?

C165„Щастливо семейство е възможно само при сляпа жена и глух мъж.“

Какво означава да обявите независимост?

„Крайният резултат на всяка връзка, в която двама са като едно цяло е, двама получовеци.”
Излитането от „гнездото на зависимостта” е едно от най-трудните неща в живота. Зависимостта нахълтва в живота ви по най-различни начини, а пълната победа над нея се затруднява от факта, че много хора се възползуват от нея. Независимостта означава пълна свобода от всички задължителни взаимоотношения и отсъствие на поведение, насочено към другите. Тя означава, че човек е свободен да не прави нещо, което не би избрал, ако не съществуваше зависимостта. Напускането на гнездото е изключително трудно, защото обществото ни учи да задоволяваме определени очаквания в специални взаимоотношения, които засягат родителите ни, децата ни, личностите, които са наши авторитети, и любимите ни хора.
Да напуснете гнездото, означава да станете господар на себе си, да живеете и избирате поведението, което искате. Не става въпрос да скъсате със света. Ако харесвате начина си на общуване с другите и той не пречи на целите ви, то вие трябва да го развивате, а не да го променяте. От друга страна, да сте зависим означава, че поддържате взаимоотношения в които няма място за избор и в които сте задължен да бъдете такъв, какъвто не желаете и, че се бунтувате срещу начина, по който ви принуждават да се държите. Тук е същността на този слаб модел на поведение, сходен със стремежа към одобрение. Не е нездравословно да желаете някакъв вид взаимоотношения, но ако изпитвате потребност от него или, ако бъдете задължен да влезете във взаимоотношение от което в последствие ще негодувате, това е проява на само погубващо поведение. Всъщност въпросът е по-скоро в задължението, отколкото в самото взаимоотношение. Задължението поражда чувство на вина и зависимост, а изборът създава обич и самостоятелност. По същество във взаимоотношения базирани на зависимостта няма никакъв избор и в последствие се появяват негодувание и лоши чувства.
Независимият човек няма нужда от други хора. Тук не става въпрос, че не иска други хора, а че не се нуждае от тях. В момента в който имате нужда от някого, вие ставате уязвим, ставате „роб”. Ако този от когото имате нужда си отиде, промени намеренията си или умре, вие ще бъдете тласнат към демобилизация, нервно разстройство или дори към смъртта. Обществото ни учи да бъдем зависими от много хора и на първо място от родителите си, така че ние дълго време можем да стоим и да чакаме „да ни поднасят неудобства“. Дотогава, докато смятате, че трябва да направите нещо само защото в определен тип взаимоотношения го очакват от вас и дотогава, докато се бунтувате, че го правите или изпитвате чувство за вина, че не го правите, вие ще трябва да положите много усилия, за да се отървете от това не добро за вас свое поведение.
Премахването на зависимостта започва от семейството, от начина по който родителите ви са се държали с вас, начина по който вие се държите с вашите деца, от това доколко тази зависимост вие я носите в съзнанието си и доколко ще я натрапите на децата си.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар