// Вие четете...

Физика на Океана

Какво наричаме рефракция на морските вълни?

Рефракция на вълните.

Лесно е да се забележи, че като чели далече от брега вълните са в някакъв безпорядък, но при достигане на плитко, на малки дълбочини то става по подредено. Вълните на маловодие се разпространяват по-малко или по-вече като правилни паралелни хребети.
Преобразуването на вълните е обусловено от затихването на по-малките, обладаващи малко енергия вълни вследствие на увеличеното триене в дъното при намаляване на дълбочината. При разпространение на вълните на маловодие протича завъртане, пречупване на фронта, тоест извършва се рефракция на вълните. Независимо от положението на фронта на вълните в открито море с приближаването към брега фронта на вълните се стреми да заеме положение паралелно на бреговата линия.
Физичното обяснения на явлението рефракция се заключава в следното. На маловодие вълните приемат свойствата на дълги вълни, скоростта на които зависи от дълбочината на морето. Участъкът от фронта на вълната, който се намира близо до брега се движи по-бавно в сравнение с тези които са мористо. Поради това фронтът на вълните се развърта, стремейки се да заеме паралелно положение с бреговата линия.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар