// Вие четете...

Физика на Океана

Какво наричаме прибой?

Прибой.

Намаляването на дължината на вълната при едновременно увеличаване на нейната височина води до бързо нарастване на стръмнината на вълната. Когато стръмнината достигне пределното си значение, гребенът на вълната се разрушава, образувайки прибой.
Но главната причина за образуването на прибой на плитък бряг, това е трансформацията на вълната. Физическата природа на трансформацията на профила на вълната е достатъчно проста. Височината на маловодие се оказва съизмерима с дълбочината на морето, поради което движението на частиците по орбита става неравномерно. Частиците намиращи се в падината се движат по-бавно заради триенето от частиците намиращи се на гребена и гребенът започва да настига падината.
Когато предния склон на вълната стане отвесен (гребенът е настигнал падината), вълната се преобръща, образувайки прибой. Преобръщането става не само на уреза на водата, но и далече от него. Дълбочината на която гребена на вълната се преобръща зависи от много фактори, дължина на вълната и нейната стръмнина, стръмнината на склона на дъното, направлението на вятъра по отношение на брега, наличие на течение и т.н.
При наклон на дъното 1:40, нагонни ветрове и силно насрещно течение вълните могат да се преобърнат на дълбочина два пъти по-голяма от височината на вълната. При умерен вятър, штил и слабо течение вълните от зиб се разбиват на 1,3 от тяхната височина. При силен нагонен вятър и отсъствие на течение вълните могат да се разбиват на дълбочина равна на ¾ от тяхната височина.
Ако на пътя на разпространение на вълните се срещат банки или рифове с неголеми дълбочини, вълните се разрушават над тях, образувайки бурун – надежден сигнал за подводна опасност. Когато дълбочината над банката е значително по-малка от половината дължина на вълната, но не е на толкова малка, че да предизвика разрушение или бурун, над нея винаги се наблюдава изкривяване на профила на вълната и отчасти се увеличава нейната височина.
Разгледания прибой, характеризиращ се с изкривяване на профила на вълната, нейното преобръщане и последващо спокойно протичане на плажа се отнася към така наречения гмуркащ се тип. Този тип прибой се среща най-често. Но в някои условия на релефа на дъното, ветрови режим и характер на течение се наблюдават и други типове прибой. Така например, понякога гребенът се преобръща далече от плажа на относително спокоен участък от водната повърхност, образувайки не голям удължен покрай брега хълм, бързо преместващ се към брега по спокойния участък на водата. Това е така наречената уединена вълна, образуваща се при мигновено добавяне на допълнително количество вода, което способства за преобръщането на гребена на относително спокойна водна повърхност. Уединената вълна има само гребен и няма падина. Нея също я наричат гмуркаща се вълна, тъй като с нея са свързани не само пренос на вода, но и предмети, оказали се на нейната повърхност.
Понякога се наблюдава постепенно разрушаване на гребена. В този случай вълната, достигайки максимална стръмнина, запазва примерно симетрична форма. Разрушаването на вълната върви по протежение на нейния връх, който постепенно се разплесква с приближаването към брега. Такъв прибой се нарича разплескващ се.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар