// Вие четете...

Климат

Какво наричаме климатичен справочник?

Климатичните справочници са източник на информация за климата за тази или онази местност. Те съдържат усреднени и обобщени за дълъг период на наблюдение цифрови данни за основните метеорологични величини, а също така пределните им максимални и минимални значения, характеризиращи тяхното състояние и колебания за денонощие, месец и сезон.
От климатични данни се нуждаят на практика всички хора в обществения живот, в цялостната си човешка дейност за да бъдат отчетени условията на времето: режим на температурата, валежи, вятър, повтаряемост и интензивност на различните метеорологични явления (мъгли, виелици, гръмотевични бури, поледици, силни ветрове, внезапни бури и т.н.).
Различните строителни и експлоатационни норми се разчитат, изхождайки от средните характеристики на метеорологичните условия и възможните отклонения от тях, така наречените екстремални значения, съдържащи се в климатичните справочници.
В климатологията е прието да се счита периодът от 30 години за минимален и достатъчен срок за наблюдение и усредняване на метеорологичните величини. Устойчивостта на средните климатични данни се характеризира с два вида изменчивост на отделните метеорологични величини: – кратко времена или между годишна, с големи амплитуди на отклонения от средните значения; – дългосрочна, с относително малки амплитуди да отклонение.
Какви климатичните условия определят северната граница на разпространение на горите?
Границата на разпространение на горите в средните ширини на северното полукълбо преминава по линията, съответстваща на годишната сума на температурата на въздуха за всички дни, когато тя е превишавала 10ºС, равна на 600 – 700ºС. В планинските райони горите се разпространяват до височини с много по-ниски температури на въздуха. Сумата на температурата на въздуха за всички дни на вегетация, когато тя превишава 10ºС достига едва 200 – 300ºС. Важна роля за разпространението на горите играе не само температурата на въздуха, но и условията на радиационното нагряване на растенията. И в планините, и в равнините, независимо от географската ширина на мястото, границата на разпространението на гората съответства на една и съща сума на температурите на повърхността на растителната покривка.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар