// Вие четете...

Времето и Океана

Какво знаем за „белите дробове“ на нашата планета?

„Виждащият не пита слепия. Немият не може да учи глухия.“

Световния океан представлява сам по себе си не само колосален резервоар за вода, но е огромно хранилище на запас от топлина, постоянно постъпваща в атмосферата и е най-големия фактор за определяне на времето на Земята. Освен това, морската (океанската) вода активно поглъща въглеродния двуокис, съдържащ се в атмосферния въздух, той е и място за живеене на безчислени количества на микроскопични водорасли, които снабдяват земната атмосфера с кислород по пътя на фотосинтезата.

Следователно, Световния океан изпълнява функцията на белите дробове на нашата планета, способства за съхранение на постоянния състав на въздуха. Накрая, на повърхността на океана в полярните области на Земята се намират морски ледове с значителна площ, която е в зависимост от сезона и състоянието на океана. В резултат, целият механизъм на атмосферната циркулация, а следователно и формирането на земния климат и условията на времето са тясно свързани със Световния океан. Колебанията в топло запаса, за кой да е от петте океана, измененията в интензивността на океанските течения, размерите на площта на морските ледове, всичко това неизбежно влече след себе си крупно мащабни изменения на времето, за дълъг период в продължение на няколко сезона, и даже за няколко години, които могат да бъдат усетени в тези или онези географски райони.

Поради това изучаването на взаимодействието на океана с атмосферата се явява една от най-важните задачи за съвременната метеорология и родствените на нея науки. От успешното решаване на тази задача зависи възможността за решаване на един от големите проблеми на нашето време, проблемът с дългосрочното прогнозиране на времето.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар