// Вие четете...

Нашето самочувствие

Какво е „критични температури” на обкръжаващата среда?

Това са значенията на долната и горната граница на диапазона на температурата, наречена зона на комфорта, тоест тези значения на температурата на обкръжаващата среда, при който се запазва оптималния топлинен баланс на човешкото тяло. С други думи, зад пределите на критичните значения на температурата на обкръжаващата среда у човека настъпва усещане за дискомфорт, той започва да не се чувства добре, комфортно. Работата е в това, че терморегулацията на човешкия организъм – поддържането на постоянна температура на тялото около 37ºС, при различни стойности на температурата на обкръжаващата среда, протича по различен път (изпарение, излъчване, конвекция, топлопроводимост).
Терморегулацията на организма се извършва автоматично, без допълнителни усилия и без неприятни усещания, само в определени предели на значенията на температурата на обкръжаващия ни въздух, тоест когато се запазва топлинният баланс на организма. При достигане на критичните значения на температурата, балансът се нарушава и възниква усещане за дискомфорт, което сигнализира за нуждата по един или друг способ да бъде възстановено нарушеното равновесие.
Значенията на критичните стойности на температурата у различните хора могат съществено да се различават. Средните значения на температурата на зоната на комфорта е 21 – 24ºС, като пределната долна граница на критичната температура е 18ºС, а горната 27ºС. Следва да се има в предвид, че значенията на температурата за зоната на комфорта могат да се изменят в зависимост от влажността на въздуха и скоростта на вятъра.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар