// Вие четете...

Нашето самочувствие

Какво е топлинен баланс на тялото на човека?

Кои заболявания предизвикват прегряване на организма?

Излишъкът от топлина във външната среда може да доведе до топлинно изтощение или до топлинен удар. Последствията от топлинното изтощение не са толкова опасни, колкото топлинния удар, но и двата случая следва да се считат за достатъчно сериозни, изискващи медицинска помощ. Прегряването на организма влачи след себе си нарушаване на механизма за терморегулация, а това води до нарушаване на функцията на кръвообръщението и на някои центрове на главния мозък. Колкото по-скоро се възстановят тези функции, толкова по-малко опасни ще са последствията.

Какво е топлинен баланс на тялото на човека?

Известно е, че температурата на повърхността на тялото на човека е в зависимост от външните условия и неговото състояние може да се мени в значителни предели, превишаващи 20ºС. Съответно се мени и топло усещането.
По експериментален път е установено, че при температура на повърхността на тялото по-ниска от 29ºС по-голямата част от хората започват да усещат хлад, а при температура по-висока от 34,5ºС – топлина. Най-комфортна температура за повърхността на тялото е 33ºС.
При стабилна температура на повърхността на тялото, топло усещането на човека остава неизменно, притока и разхода на топлина в организма се оказва балансиран. Топлинния баланс на тялото на човека може да се изрази във вид на уравнение,

Р + М = И + Т,

където: Р – радиационен баланс на повърхността на тялото; М – топло продуктивност на организма (определя се в средни количества и калоричност на храната, усвоявана в даден момент от време); И – загуби на топлина за изпарение; Т – турбулентен поток на топлина от повърхността на тялото.
Това опростено изразяване на уравнението на топлинния баланс не отчита такива относително малки елементи, като например загуба на топлина при дишане. Този елемент придобива някаква съществена значимост само при низки температури на въздуха. Освен това, топлинния баланс на тялото на човека в дрехи ще се определя в зависимост от топло изолиращото влияние на дрехите и неговото изразяване ще придобие много сложен вид.

Как се изменят в течение на годината отделните съставляващи на топлинния баланс на човешкото тяло?

През лятото главен източник на топлина за човека се явява късовълновата радиация. Основните загуби на топлина в условията на топло лятно време представляват загубите за изпарения, които могат да достигнат до 70 – 80% от всички загуби на топлина. През зимата, в условията на низки температури на въздуха, рязко нараства ролята на турбулентното топло отдаване, която пък може да достигне до 50 – 60% от общите загуби на топлина. В този случай на изпарението се пада по-малко от половината от общите загуби, а при силен студ и по-малко, като достига до 20 – 25%.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар