// Вие четете...

Животните и растенията

Какво е това радиационен баланс?

Какво е това радиационен баланс?

Това е важна характеристика на потока на лъчистата енергия, поглъщана и излъчвана от атмосферата. Алгебричната сума, от поглъщаната от атмосферата слънчева радиация, от дълго вълновото излъчване на земната повърхност и от собственото излъчване на атмосферата в световното пространство и към земната повърхност, представлява именно и радиационен баланс на атмосферата.

По какъв начин полиетиленовата покривка, на която са направени отвори, защитава растенията?

Когато почвата е покрита с полиетиленова покривка, растенията се развиват по-добре, тъй като под такава покривка се създава изкуствен микро климат. За това способстват три положителни свойства на полиетиленовата покривка: практически напълно преобразува лъчистата енергия на Слънцето в топлинна, в следствие на което чувствително се повишава температурата на въздуха под нея; тя намалява изпаренията от повърхността на почвата, като стабилизира водния и баланс; тя предпазва избуяването на плевели, получаващи по-малко светлина под покривката, поради това културите, полезните растения имат в това отношение забележимо преимущество – техните стебла и листа се развиват над покривката, получават максимално възможното количество слънчева светлина.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар