// Вие четете...

Въпроси за времето

Какво е това метеорология?

Своето название науката метеорология е получила от гръцката дума „метеор” означаваща „нещо в небето”; буквално тази наука е за метеорите (не е за метеоритите, а за метеорологичните явления). Метеорологията изучава хидро метеорите (дъжд, сняг, град), въздушните метеори (вятър, прашни бури), лито метеори (прах, цветен прашец), светещи метеори (дъги, миражи), огнени метеори (мълнии) и т.н.

Науката за изучаване на времето също се нарича метеорология. Такова съвсем просто тълкование на тази наука, достатъчно точно отразява нейното съдържание и в настоящия момент е най-употребяваното.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар