// Вие четете...

Въпроси за времето

Какво е стандартна атмосфера?

Фактическите характеристики за състояние на атмосферата непрекъснато се изменят в зависимост от атмосферните процеси, годишните периоди, денонощния ход и т.н. В практическата дейност се оказват необходими и удобни средните значения на тези характеристики да се приемат за постоянни.

Условните постоянни значения на основните характеристики за състоянието на атмосферата на различни височини, като атмосферно налягане, температура, плътност на въздуха, вискозитет (свързаност), топлопроводимост и други са непроменливи независимо от годишния период или денонощието.

За какво е нужна стандартна атмосфера?
Стандартната атмосфера е предназначена за използване при разчети и проектиране на самолети, хеликоптери, двигатели и оборудване, а също така при решаване на други научно – технически задачи.
Изхождайки от стандартната атмосфера е възможно да се съпоставят резултатите от инструменталните измервания, произведени в атмосферния въздух в различно време, възможно е обективно да се оценят качествата на летателните апарати, например тяхната способност да развиват максимална скорост или да се издигат на пределна достижима височина. За това е необходимо данните получени от който и да е летателен апарат, в кое да е време да бъдат приведени към стандартните условия на стандартната атмосфера.

Какви са характеристиките на стандартната атмосфера?
Във всички таблици за стандартната атмосфера, с изключение на тропическите и арктическите зони, за морско ниво са приети следните основни параметри:
Атмосферно налягане P = 760 мм жв. ст. = 1013,25 хПа;
Температура на въздуха Т = 288,15 K, 15,0º C;
Относителна влажност на въздуха f = 0%;
Плътност на въздуха ρ = 1,225 кг/м³;
Ускорение на собствено падане g = 9,8066 м/с².

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар