// Вие четете...

Роли в живота

Какво е скрито управление?

Тук няма да разсъждаваме въобще върху процеса на управление, а ще опитаме да определим поведението на хора, които се стремят да ни управляват, но резултатът да е в тяхна полза, в техен интерес. Като имаме в предвид това може да кажем, че управлението е скрит контрол върху даден човек. Управлението е целенасочено въздействие върху човека, чийто слабости управляващия използва за своите собствени цели. Скрито влияние върху човека. Това е игра. Това е когато правим нещо, което не искаме да правим, но са ни го натрапили.
Всички ние ежедневно се намираме под натиска на други хора. Съзнателно или несъзнателно всеки от нас оказва влияние върху поведението на другите, като ги подтиква към определени мисли или действия. Влиянието може да бъде не само вербално, но и с поглед, поза, жестове, облекло, а също така с кола, офис и много други неща. Абсолютно е необходимо да умеем да оказваме влияние върху другите и да се противопоставяме на чуждото въздействие. Действията на управляващия са толкова ловки, че управлявания остава с впечатлението, че управлява самостоятелно поведението си.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар