// Вие четете...

Истината е в избора

Какво е нужно, за да променим действителността?

До тук стана ясно през какви етапи трябва да преминем за да стигнем до успеха, тоест до промяна на действителността, да достигнем желаното състояние.
В основата е концентрацията, тя е валидна на всички етапи на реализацията на нашите идеи, превръщайки въображаемото в действителност.
Много често сме чували да ни казват „концентрирай се и работи повече за да получиш повече”, но означава ли това, че ако работим усилено ще постигнем повече. Не, това е грешна представа, да се концентрираш, не означава, че трябва да хвърляш повече усиля, като твоите действия са разсеяни и не попадат точно, тоест не са на нужното място или пък не са в точното време.
Концентрацията е в подробностите, в детайлите, а това означава, че детайлизирайки нашите усилия ще подобрим силата и точността на нашите действия. За да постигнем това на всеки етап от цялостния процес на реализацията е необходимо да сравняваме, да правим анализ за посоката и скоростта на движение, тоест да анализираме и сравняваме избрания модел с настоящето, за да заложим именно в този момент онази корекция, която ни е необходима, а това може да стане само с детайлизация и конкретизация. Без да ни са ясни детайлите, без конкретизация, не може да има концентрация.
Концентрацията е нещо като навик, а навиците не са нищо друго, освен повторение, ако се научим да влизаме в детайлите, да конкретизираме събитията и образите, ще се научим и да се концентрираме в действията си. Често, обаче в живота ни се случва, външни фактори да „пробутват” погрешни решения и ако ние не сравняваме, не анализираме, не детайлизираме, не конкретизираме неминуемо ще попаднем в заблуждение, а веднъж заблудени, концентрацията е безполезна, тоест ние ще си мислим едно, а в действителност ще е друго. Лошото е, че това ще го разберем едва, когато настъпи момента на истината, тоест разминаването ще е налице, а моментът ще е отминал, а и мястото няма да е същото.
Но, както се казва „по-добре късно, от колкото никога”, тоест винаги има момент в който могат да се коригират нещата, стига да сме го разбрали, че е време за промяна, промяна в мисленето. Процесът на корекция на нашето мислене и премисляне се нарича просто размишления.
Размишлявайки по хода на реализация на нашите идеи ние ще уточняваме, ще уясняваме, ще търсим решения с една единствена цел да успеем да се съсредоточим върху това което вършим, тоест да се концентрираме в постигането на нашите цели.
Размишлявайки ние си пробиваме път през намиращите се на повърхността идеи, истини, закономерности, всъщност ги изследваме в дълбочина. Размишленията са онзи процес, който ще ни разреши да направим правилния избор, тоест това „Да”, това „Не”, така нашата концентрация ще придобие по-голяма сила, а ненужното няма да ни разсейва.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар