// Вие четете...

Мъдрости от миналото

Какво е много важно в живота?

ТИБЕРИЙ И СИБИЛИТЕ.

В Древния Рим група пророчици, известни като Сибили, написали 9 книги, които предсказвали бъдещето на Римската империя. Те занесли книгите на Тиберий и поискали за тях сто къса злато.
Тиберий сърдито ги изгонил. Сибилите изгорили 3 книги и отново се върнали при Тиберий, искайки за останалите 6 книги пак сто къса злато.
Той се разсмял и пак отказал: откъде накъде да плаща за 6 книги цената на девет?
Сибилите изгорили още три и се върнали с последните останали три.
– Цената все още е сто къса злато, – съобщили те.
Тиберий, погълнат от любопитство, заплатил цената, но бил способен вече да прочете само част от бъдещето на своята империя.

Учителят казал: „Много важно е в живота да не се търгува, когато има възможност за това.“

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар