// Вие четете...

Нашето самочувствие

Какво е летална температура?

Това е пределно значение на температурата на тялото на животните; когато температурата излезе от тези предели, животното умира. Разликата между долната и горната летална температура за повечето бозайници и птиците е от 15 до 25ºС. За човека ниската летална температура се счита 24 – 25ºС, а високата е от 43 – 44ºС. Могат, разбира се да се наблюдават отделни случаи на преживяване на хора и след достигане на указаните летални температури, но за това са необходими изключителни условия. Такива случаи са крайно редки, но все пак са описани в литературата.
В медицината са известни достоверни случаи на оздравяване на хора след повишаване на температурата до 43,5ºС (а по други източници – даже и до 45ºС). В Лондон в 1875 г болен е преживял даже и след повишаване на температурата до 46ºС. Въпреки това, като правило, повишаването на температурата на тялото до 42 – 43ºС завършва със смърт.
В Чикаго през 1951 г млада жена, температурата на тялото на която е била 18ºС е оживяла, независимо от това, че се е наложило да ампутират и двата и крака. Този изключителен случай в известна степен е загадка за медицинската практика.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар