// Вие четете...

Нашето самочувствие

Какво е индекс на дискомфорта?

Какво е температурно влажностен индекс на дискомфорта (ТВИ)?

Това е употребяван в някои страни показател за ефективна температура, характеризиращ наличие или отсъствие на условия за дискомфорт. Той се определя по показанията на сухия и мокрия термометри. Счита се, че в случай на превишаване на ТВИ на някакво пределно значение, настъпва дискомфортност.. Така, в САЩ пределното значение на ТВИ се явява 70 при изчисляване на неговото значение по формулата:

ТВИ = 0,4 (Твл + Тсух) + 15,

където Твл – температура на влажния въздух в градуси по Фаренхайт.

Какво е ветрови индекс на охлаждане (ВИО)?

Това е количеството топлина, което атмосферата е способна да приеме на единица площ. ВИО характеризира степента на охлаждане на повърхността на човешкото тяло под влияние на вятъра и температурата на въздуха без да се отчита изпарението. Охлаждането на човешкия организъм се определя изхождайки от средно тегловата температура на кожата, равна на 33ºС. За изчисляване на ВИО може да се възползваме от формула получена по експериментален път:

ВИО = (100υ + 10,45 – υ)(33 – Тв),

където υ – скорост на вятъра (м/с), Тв – температура на въздуха (ºС).

В Антарктида, където екстремните условия са обичайни, значението на ВИО е изключително голям. Така, например при температура – 25ºС и вятър 49 м/с, тоест при условия, които се срещат даже и през лятото, ВИО е на няколко пъти по-голям в сравнение със значението му през зимата в умерените зони.
ВИО може да има едни и същи значения при съвсем различни комбинации на скорост на вятъра и температура на въздуха. Например, при температура – 6,7ºС и скорост на вятъра 22 м/с, охлаждането ще е същото, както и при температура – 18,9ºС и скорост на вятъра 4,6 м/с.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар