// Вие четете...

Нашето самочувствие

Какво е зона на комфорта?

Какво е зона на комфорта?

Зона на комфорта се нарича оня диапазон от значения на температурата и влажност на въздуха, при които човек се чувства добре. В нормално вентилирано помещение зоната на комфорта се съхранява при следните съотношения на температура и относителна влажност:

Komf

Съвременните норми на жилищно строителство, отчитащи съхранение на зоната на комфорта, предвиждат не по-малко от 10 – 12 м³ жилищна площ на човек и скорост на вентилация 250 л/мин, тоест да се осигури обмяна на въздуха в течение на час. Такава интензивност на вентилация е необходима за да бъде предотвратено натрупването на въглероден двуокис, присъствието на който в помещението в значителни количества може да наруши усещането за комфорт даже при оптимален режим на температура и влажност.

Какво още може да наруши усещането за комфорт в помещението?

В лошо вентилирани помещения и особено в отопляваните с газ или други видове горива, в резултат на застояване на въздуха се натрупва въглероден окис и така наречените аерозолни тела, ядра на кондензация и тежки йони, вредни за здравето на човека. В кухните и в помещенията, където се пуши, концентрацията на такова замърсяване е в 10 – 20 пъти по-голямо в сравнение с въздуха навън. Във въздуха в препълнени с хора помещения, класни стаи, служебни помещения и други, болестотворните бактерии са в 5 – 10 пъти повече, отколкото навън.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар