// Вие четете...

Мистика и манипулации

Какво е значението на знанието?

„Без талант няма и поклонници.“

Какво е значението на знанието?

На всяко езотерично изложение, на всеки панаир за холистична алтернатива или метафизична сбирка могат да се открият хора, занимаващи се с различни дейности, които се проявяват в много варианти – от приятното до чудатото. Могат да се срещнат хора, които бият барабани, гонят зли духове с пушек, пеят псалми и се молят. Тези и множество други занимания служат за подготвяне и пречистване на средата, „за повишаване на енергията “ и „за отваряне към по-висшите сили“. Всичко това са хубави, пищни фрази, но какво означават и как тези различни действия постигат целта си? Мнозина практикуващи, се затрудняват да обяснят как действат.
Във всичко това няма нищо лошо, но идва момент, когато трябва да надскочим ексцентричността в духовните занимания. Трябва да ги върнем обратно на земята, стремейки се да направим духовното понятно и лесно за разбиране. Това означава, че трябва да елиминираме многото митове и погрешни впечатления, заобикалящи духовните практики. В тази посока знанието е от решаващо значение.
Една област от духовната практика, която понастоящем поражда разгорещени дебати, е психичната защита. Това проличава най-ясно сред хората, които реално работят в областта на психиката и духовното. Медиумите и лечителите често говорят, че са обгърнати от бяла светлина, когато прогонват злото с пушек, изваждат лечебни камъни и кристали, изричат специални молитви. Дори сред занимаващите се с метафизика има голямо разминаване на мненията по отношение на тези и други техники за психична защита. Едната фракция подхожда към психичната защита с отговор, базиращ се на страха, при което човекът поставя фокуса върху себе си вместо върху клиента, с който работи. Другата основна фракция пропагандира идеята, че ако не практикуват психична защита, енергията няма да е на висота, няма да бъде ефективна в работата си и в крайна сметка ще им причини вреда. Тази евентуална беда варира от емоционален дисбаланс до обсебване от духове.
Както е при повечето неща, истината е някъде по средата. Първото нещо, което би следвало да се проучи, е защо се извършват някои конкретни действия. Не са ли те просто механични действия, които правят, защото така са научени? Знаят ли какво всъщност носят, ако изобщо има някаква полза от тях? Дали практикуването им не е просто модерна проява на суеверие – практика, подобна на навика „да чукнеш на дърво“? От страх ли го правят? Или само за ефект, да внесат усещане за екзотична мистика в онова, което правят, и в самите себе си?
Възможно ли е като извършват определени действия да породят промяна в съзнанието и физиологията си, която да им позволи да постигнат повече? Дали не е като вземането на душ, обличането на чисти дрехи и приготвянето за интервю за работа. Човек прави по-добро впечатление, ако е чист и добре облечен, когато отива на интервю. Хората, с които се срещат, им имат по-голямо доверие. Чистият дом (физически и духовно) отразява един земен, стабилен, способен човек.
И все пак, има хора, които ще кажат, че нямат нужда от защита, докато са отворени за любовта на духа, докато са канал на светлината. Това е прекрасно, но те живеят в един физически свят, който не винаги играе точно по тези правила.
Ние сме духовни същества във физическо тяло и затова има както природни закони и принципи, които трябва да зачитаме, така и духовни закони и принципи, които е нужно да следваме, защото двата свята се обединяват в нас. Да се научим да работим и с двата е част от нашето израстване и отговорност.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар